Millisesse huviringi sügisest minna?Millisesse huviringi sügisest minna?
Tallinna spordi- ja noorsooamet

Algamas on uus kooliaasta ja paljud on just praegu endalt küsimas – millist huviringi või treeningut valida ning milliste tegevustega vaba aega sisustada? Hobidega tegelemine on ühtaegu ju arendav, kuid samal ajal ka lõbus viis, et koolivälist aega sisukalt veeta. Alljärgnevalt saab teha tutvust sügisest alustavate uute ja põnevate huviringidega suuremates Tallinna huvikoolides.

Põhjalikuma ülevaate algava õppeaasta huviringide ja sporditreeningute kohta leiab ka Tallinna huvitegevuse veebiteatmikust www.tallinn.ee/novaata, mis koondab infot ligi 300 huviringi ja treeningu kohta Tallinnas ning lähiümbruses. Huvikoolid ja tegevused on teatmikus kergelt leitavad huvialade kaupa.

Uuest õppeaastast alustavad huviringid ja -tegevused Tallinnas
Tallinna Nõmme Noortemaja on huvikool Nõmme mändide varjus, mis pakub huvitegevust nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Koolis saab õppida kunsti, muusikat, tantsu, teatrit, teha tutvust looduse, tehnika ning mõttemängudega, lisaks toimuvad huviringid ka mudilastele. Huvikoolis alustab tänavu sügisel viis uut vahvat ringi.

Meediaringi oodatakse noori alates 13. eluaastast. Huviringis noored analüüsivad ja teevad ise ajakirjandust ning külastavad Eesti meediakanaleid.

Seotud lood:

Multimeedia huviring on mõeldud 10–13-aastastele tehnikahuvilistele lastele, kes on huvitatud veebi programmeerimisest.

Loe veel

Graafika- ja trükitehnikate ringi on oodatud 9–19-aastased, kes tunnevad rõõmu tegevusest erinevate trükitehnikatega.

Uus ja põnev tantsuline treening pakub 9–14-aastastele võimalust füüsiliseks eneseväljenduseks. Põhirõhk on üldfüüsilisel treeningul ja tantsutehnika omandamisel.

Ritsikate treeningule on oodatud peamiselt poisid vanuses 9–11. Õpilased saavad treeningul tunda rõõmu sportimisest ja Wushu võitluskunstidest.

Täpsema info leiab huvikooli veebilehelt www.nnm.ee.

Kopli Noortemaja on Põhja-Tallinna linnaosas asuv munitsipaalhuvikool, kus õpib 26 erinevas huviringis kokku 500 last ja noort vanuses 4–19 eluaastat. Huvialade valikus on nii muusika, laulu, kunsti, tantsu, tehnika kui ka üldkultuuri alad.

Algaval õppeaastal võetakse huvikooli vastu uusi õpilasi kõikidesse huviringidesse.

Klaveri– ja kitarriõppes omandatakse pillimänguks vajalikud teadmised ja oskused. Arendatakse koosmängu ja pakutakse esinemisvõimalusi. Huviringis arvestatakse iga õppuri võimeid ja loovust.

Tantsuringides õpitakse eri tantsutehnikaid ja -stiile (klassikat, show-tantsu, jazzi, loov- ja tänavatantsu) ning arendatakse eneseväljendus- ja esinemisoskust. Esinemiste käigus kujundatakse välja ka tugev lavakogemus. Tänavatantsuhuvilised saavad lisaks osaleda breiktantsu ja hiphopi tantsuringides.

Kunstihuvilised lapsed on oodatud kujutava kunsti– ja tarbekunstiringidesse, kus arendatakse õpilaste kunstialaseid oskusi, õpitakse tajuma ümbritsevat maailma ja suunatakse õpilasi nägema selle eripära ning värvide mängu. Tarbekunstiringis tutvutakse lisaks kompositsioonialustele, joonistamisele ja maalile ka keraamika-, klaasi- ja tekstiilikunstiga.

Massaažiõppes saadakse algteadmised erinevatest massaažiliikidest ja -võtetest. Suurt tähelepanu pööratakse eneseabi teadmiste omandamisele ja tervislikele eluviisidele.

Raadiotehnikaringis õpitakse kasutama eri töö- ja mõõteriistu, tutvutakse mitmesuguste materjalide, nende kasutamisvõimalustega ning koostatakse elektroonilisi jooniseid.

Rütmi- ja lauluringi oodatakse 5–8-aastaseid lapsi, kellele meeldib laulda ja rütmidega mängida. Tunnid on täis laulu, muusikat ja mängu.

Üldkultuuriringidesse ringidesse (arenduse ABC ringi, huviringi Avatud Maailm ja koduloo ringi) on oodatud lapsed ja noored, kellel on huvi saada uusi teadmisi kodukoha ja siinsete rahvaste ning kaugemate paikade kultuurielust, kommetest ning keeltest.

Mudilasringidesse oodatakse lapsi vanuses 4–7 eluaastat. Valikus on muusika, laul, tants, loovus ja kunst.

Täpsema kava leiab www.koplinoortemaja.edu.ee.


Tallinna Kanutiaia Huvikool
on kesklinnas tegutsev munitsipaalhuvikool, kus saab harrastada muusikat, teatrit, tantsu, kunsti ja disaini, õppida keeli ning erinevaid tehnika- ja puutööalasid. Eraldi huviringid on ka mudilastele.

Huvialaringidesse on oodatud 4–19-aastased lapsed ja noored ning osa saab võtta näiteks teatristuudiost, näiteringist, klaveri-, plokkflöödi-, kandle-, viiuli ja kitarriõppest, tantsustuudiost, joonistamisest ja maalimisest, kunstistuudiost, joogaakrobaatikast, lasteteatrist “Väike Ooper”, mudilaste loovusstuudiost, moeillustratsiooni ringist, laste- ja noorte äriõppest, rõivaste õmblemis- ja disainistuudiost ning puutööst ja meisterdamisest.

Kanutiaia huvikoolis on uuel õppeaastal alustamas seitse uut ringitegevust: basskitarri õpe, pop-laul, viiuliõpe, kooristuudio, filmiring, joonistamise ja maalimise ABC ning robootika.

Basskitarri õpe avab sügisel esmakordselt uksed ning ootab liituma 7–18-aastaseid huvilisi. Tundides õpitakse tundma mängutehnikaid, harjutatakse bassisaate kujundamist, meloodiate mängimist, õpitakse erinevaid muusikastiile, elementaarteooriat ja rütmikat.

Pop-laul on uus ja põnev huviring 11–19-aastastele, mis pakub muusika ägedust, toidab lastes loomingulisust ning innustab olema julge ja erakordne.

Joonistamise ja maalimise ABC ringis tutvutakse ja õpetatakse mõlema tegevuse põhilisi ja vajalikke reegleid, näiteks, nagu perspektiiv, valgus ja vari, kompositsioon ja värvusõpetus.

Kooristuudiosse on oodatud huvilised vanuses 4–19 eluaastat ning noori alates 20. eluaastast. Huvilistest moodustakse eraldi kooslused (ansamblid ja koorid) vastavalt vanusele ja eeldustele.

Kogu Kanutiaia Huvikooli huviringide kava on leitav veebilehel www.kanuti.tln.edu.ee.

Mustamäe Laste Loomingu Majas töötab 18 tantsuringi, 15 muusikaringi, 23 kunstiringi, 18 ringi koolieelikutele, kaks tehnikaringi ja kaks spordiringi. Huvikooli on oodatud kõik lapsed vanuses 4–19 eluaastat.

Käsitööringis valmistatakse pehmeid mänguasju, õmmeldakse ja tikitakse kunstilisi pilte ja seinapannoosid. Oodatud on 4–6-aastased lapsed ja ka suuremad, 7–19-aastased. Suuremate käsitööringis õpivad lapsed õmblema erinevates tehnikates ja mitmesugustest materjalidest pehmeid mänguasju ja nukke.

Kunstiringis saab tegeleda maali ja skulptuuriga, joonistada, meisterdada ja maalida õlivärvidega. Kunstiringid on eri vanuses lastele valida saab eri toimumisaegade vahel, T–N 4–12-aastastele, E–R 4–16-aastastele ning kõige väiksematele T–N 4–7-aastastele (toimuvad lasteaias Sõbrake).
Kunsti-ja tekstiiliringis tehakse siidimaali ja saab kududa kangast. Ringi on oodatud lapsed alates 7. eluaastast.

Kostüümiteatriringis saab õmmelda endale peeneid tualette ja õppida lavalliikumist. Oodatud on lapsed alates 8. eluaastast.

Muusikateatri ring on 7–12-aastastele lastele, kus valmivad uhked kostümeeritud etendused ja katkendid ooperist.

Kitarri-ja klaveriringides saab arendada laste muusikalist maitset, süvendada pillimänguoskusi ja lihvida esinemisjulgust.

Pühapäevakooliringis laiendatakse laste silmaringi ja antakse hingeharidust.

Mudilastele mõeldud ringides arendatakse kõiki oskusi ja ettevalmistatakse algavaks kooliteeks.

Keeleringides saab õppida eesti ja inglise keelt.

Tehnikaringis valmivad auto-, laevade ja lennukite mudelid.

Maleringis saab õppida malet mängima. Liikumisrühm on mõeldud spordihuvilistele. Tantsuringides saab harrastada erinevaid tantsustiile ja arendada oma füüsilisi võimeid.

Sellel aastal alustavad Mustamäe Laste Loomingu Majas tööd ka uued ringid.

Vokaaliringis kujundatakse laulmisoskust, arendatakse muusikalist kuulmist.

Jungakoolis saavad noored merehuvilised teadmisi mereajaloo, laevamudelite, meremeeste elu-olu kohta ning praktilisi oskusi edaspidiseks meremehe elukutse valikul.

Kogu Mustamäe Laste Loomingu Maja huviringide ja tunniplaaniga saab tutvuda huvikooli veebilehel www.tallinn.ee/est/mllm.

Tallinna Huvikeskus Kullo on vanim ja suurim huvikool Eestis, kus leiab sobiliku huviringi enam kui 60 huviala seast. Huvikoolis õpib üle 2400 õpilase ning õppe- ja kasvatustöö toimub aasta läbi nii peamajas (aadressil Mustamäe tee 59), Kullo lastegaleriis (aadressil Kuninga 6) kui ka suvisel ajal Kullo noortelaagris Karepal.

Õppida saab nii tehnikat, üldkultuuri, loodust, tantsu, muusikat ja kunsti.

Kullos alustab algaval õppeaastal õppetööd 63 erinevat huviringi.

Kaasaegse kunsti huviringi on oodatud lapsed vanuses 8–10 ja 16–19. Toetudes klassikalise kunsti alustele õpitakse huviringis tundma kaasaegset kunsti. Õpe koosneb ka mõningastest kunstiteraapia meetoditest, mis aitab kaasa positiivsete eneseabivahendite leidmisele. Nii õpitakse ennast paremini tundma ja avama, mille tulemusel areneb ka loominguline väljendusoskus.

Kullo eelkooli on oodatud 6-aastased lapsed. Huviringis arendatakse koolieelikutes õpioskust, loovust, esinemis– ja eneseväjendusoskust, enesekindlust, tunnetusoskust ja teisi ealisi vajaminevaid pädevusi. Märksõnadeks on elav õppetöö, mängulisus, loovus, lõimitus ning ühtsus.

Looduseuurijate huviring on 4–9-aastastele looduseõpradele, kus saadakse uusi teadmisi, loetakse lugusid taimedest ja loomadest, vaadeldakse, avastatakse, kuulatakse, otsitakse, katsetakse, meisterdatakse, joonistatakse ja mängitakse. Lisaks õpitakse meisterdama taaskasutatavatest materjalidest ning leiutatakse uusi mänge. Huviringis õpib laps kuulama ja märkama erinevaid imelisi asju looduses ning saadakse loodusega sõbraks.

Näitering on 5–7-aastastele lastele põnev ja uus huviring. Näiteringis kogeb laps erinevaid väärtusi rollimängude kaudu ning õpib läbi praktilise kogemuse. Erinevaid rolle ja tehnikaid kasutades on võimalik tõsta lapse enesehinnangut ning tugevdada tema sisemise toimetuleku ressursse.

Vokaalansamblisse Helisev Hääl oodatakse liituma 11–19-aastaseid tüdrukuid. Üks vokaalansambel koosneb kuuest kuni kaheksast lauljast ning moodustub peamiselt vanuse, aga ka hääleliigi põhjal. Vokaalansamblis õpitakse ansamblilaulu, hääleseadet ja tegeletakse ka soololauluga.

Biomeditsiinitehnika on põnev huviring 14–19-aastastele noortele, kus tutvutakse elektroonika ja sensoorika alustega ning meditsiinis kasutatavate seadmete ja nende ehitusega. Eesmärgiks on huvi tekitamine teaduse, inseneeria ning seadmete ehitamise vastu.

Kullo huviringide info ja tunniplaani leiab veebilehelt www.kullo.ee.

Tallinna Tondiraba Huvikool on uus koos, mis avab oma uksed 2017. aasta septembris. Lasnamäel, aadressil Punane 69 paiknevas endises koolihoones avatav huvikool pakub alates sügisest õppimisvõimalusi ühtekokku kuni 1200 lapsele. Õppida saab nii kunsti-, loodus-, tehnika ja üldkultuurilistes ringides.

Tutvuge huvikooli ringide kavaga veebilehel www.tallinn.ee/est/tondirabahk.

Tutvuge algava õppeaasta huviringide ja treeningutega Tallinnas ja leidke sobiv huviala algavaks kooliaastaks!

Mahukast huviteatmikust leiab meelepärase huviringi või sporditreeningu igas vanuses lastele ja noortele. Lisainfo leiate kodulehelt www.tallinn.ee/novaata.

Tallinna spordi- ja noorsooamet