Posijale preemiaks 10 000 krooni!

 (50)
nõid naine
Corbis/Scanpix

Skeptikud kutsuvad selgeltnägijaid, nõiavitsakasutajaid, pendliga ennustajaid ja kõiki teisi niinimetatud üleloomulike võimete omanikke katsete abil tõestama oma võimeid või selliste nähtuste olemasolu nagu telepaatia ja astroloogia. Nendele, kes katse edukalt läbi teevad, lubavad skeptikud auhinnarahaks 10 000 krooni. Väljakutsele vastamiseks tuleb aga järgida paikapandud reegleid. Oodatud on kõik, kelle üleloomulikku võimet saab katseliselt testida.

Skeptikute väljakutse reeglid

1. Paranormaalseks nimetatakse siin kõik sellised nähtused, mida praeguse teaduse vaatepunktist võib pidada teadaolevate loodusseaduste vastasteks, nagu nt telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, kehast väljasolemine, kaugnägemine, vee või mõne eseme leidmine nõiavitsa või pendli abil, astroloogia jne. Kui nähtus või inimese võime pole tõlgendatav paranormaalsena või seda pole võimalik katseliselt testida, siis see nähtus või võime ei kuulu käesoleva väljakutse piiridesse.

2. Skeptikute väljakutsele võib vastata iga Eesti Vabariigi kodanik või siin alaliselt elav täisealine ja teovõimeline inimene. Alaealine võib väljakutsele vastata vanema või hooldaja kirjalikul loal.

LOE LISAKS:
Tõesta, et aura on olemas!

3. Väljakutsele vastamine toimub kirjalikult, kus kirjutatakse MTÜ Eesti Skeptik juhatusele vabas vormis avaldus, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • öeldakse selgesõnaliselt, et soovitakse vastata skeptikute väljakutsele;

 • selgitatakse, millise paranormaalse nähtuse või võimega on tegu;

 • sisaldab kellegi kolmanda isiku allkirjaga kinnitust, et väljakutsele vastaja on näidanud vastavat võimet või tekitanud väidetavat nähtust.

  4. Väidetud nähtust või võimet testib MTÜ Eesti Skeptik juhatuse poolt iga juhtumi kohta eraldi kokku kutsutud uurimisrühm, mis töötab välja testi tingimused.

  5. Tegeliku testi tingimuste väljatöötamiseks võib uurimisrühm paluda väljakutsele vastajat eeltestile. Eeltesti teeb uurimisrühm või selle poolt volitatud isik.

  6. Kui testi läbiviimine eeldab testimiskohale kohalesõitu, katab väljakutsele vastaja võimalikud sõidu- ja majutuskulud.

 • 7. Testi korraldus püütakse vormida võimalikult odavaks. Kui testi tegemine eeldab suuremaid kulutusi, siis vastutab nende eest väljakutsele vastaja. Kui võimalikud kulud on kokku arvutatud, teatatakse see väljakutsele vastajale, peale mida võib ta sellest testist veel loobuda.

  8. Testi eelprotokollis:

  a) mõlemad pooled kohustuvad järgima väljakutse tingimusi;

  b) väljakutsele vastaja teatab, et nõustub järgima konkreetse testi tingimusi;

  c) mõlemad pooled lepivad kokku tingimustes, mis määravad testi õnnestumise või läbikukkumise;

  d) väljakutsele vastaja kohustub kandma p 7 viidatud kulutused ja raha MTÜ Eesti Skeptikule üle andma enne testi tegemist;

  e) MTÜ Eesti Skeptik kohustub väljakutsele vastajale kohe pärast testi õnnestunuks kuulutamist välja maksma auhinnaraha;

  f) lepitakse kokku testi toimumise aeg ja koht;

  g) kumbki pool nimetab testi läbiviimisele vaatleja, kes pole osalenud testi tingimuste väljatöötamises, nende ülesanne on jälgida testi käiku ja allkirjastada testi protokoll. Kumbki pool vastutab oma vaatleja kohaletulemise kulude eest.

  9. Kui üks pool jätab ilma force majeure põhjuseta kohale ilmumata, siis käsitletakse mitteilmujat kui loovutajat. Kui loovutaja on väljakutsele vastaja, siis käsitletakse loovutust kui testi ebaõnnestumist.

  Kui loovutajaks on MTÜ Eesti Skeptik, siis on väljakutsele vastaja õigustatud saama auhinnaraha, nagu oleks ta testi edukalt läbinud. Aga see ei tähenda, et testitav nähtus või võime oleks kinnitust leidnud. Force majeure asjaolude ilmnemisel lepitakse kirjalikult kokku võimalikult peatses uues ajas ja kohas. Võimalikud lisakulud kannab ilmumata jätja.

  10. Testi toimumise kulust tehakse testi protokoll, kuhu märgitakse testi tulemused p.8.g nimetatud vaatlejate poolt kinnitatuna. Kui vaatlejad ei jõua mingi testi tulemuse osas kokkuleppele, siis tehakse see testi osa uuesti.

  11. Testi protokolli ja siinsete reeglite p 8.c nimetatud tingimuste põhjal teeb MTÜ Eesti Skeptik poolt kokku kutsutud uurimisrühm protokolli, kus öeldakse, kas test on väljakutsele vastaja poolt edukalt sooritatud või läbi kukutud. Mõlemale poolele saab üks eksemplar protokollist.

  12. Soovi korral võib testi edukalt sooritanud väljakutsele vastaja loovutada auhinnaraha tema poolt valitud Eestis tegutsevale heategevale organisatsioonile.

  13. Testi tulemus ja testi puudutavad dokumendid on mõlemale poolele vabalt kasutatavad ja avaldatavad.

  Loe veel

  14. See väljakutse on kehtiv nii kaua, kui MTÜ Eesti Skeptik juhatus selle kehtetuks kuulutab.

  15. Erimeelsusi, mis võivad pooltel seoses siinsetes reeglites nimetatud protokollidega tekkida, lahendatakse vajadusel Tallinna Linnakohtus.

  MTÜ Eesti Skeptiku kontaktaadress on skeptikkk@hot.ee.

  Jäta kommentaar
  või kommenteeri anonüümselt
  Postitades kommentaari nõustud reeglitega
  Loe kommentaare Loe kommentaare