Bioloogiliseks karilasetõrjeks kasutatakse enkarsiat (röövputukas), keda on mõttekas kasutada suurte toataimede kollektsioonide puhul, kus on juba raskendatud iga üksiku lehe ja taime jälgimine-puhastamine. Tegemist on küllaltki kuluka tõrjega ning seetõttu tasub ta ära vaid ilmnenud tabandumise korral. Selle putuka muretsemiseks oleks soovitav pöörduda Sakus asuva taimekaitsejaama poole.