Nende visade töötajate hulgas, kes lihtsalt ei saa end välja lülitada, on väiksem rühm paadunud töösõltlasi. 19% vastanutest töötab igal puhkusepäeval üle kolme tunni, et oma sõltuvust toita, eirates seejuures oma lähedasi. Need on mõned muretsemapanevatest tulemustest, mis ilmnesid värskes Reguse uuringus, millele vastas üle 16 000 töötaja 80 riigist.

Vähe sellest, et Baltimaade töötajad teevad puhkuse ajal liiga palju tööd, on nad ka oma nutitelefonide ja sülearvutite külge justkui naelutatud, sest 25% töötajatest väidab, et ka rannas viibides jätkavad nad veidi väiksemas mahus töötamist. Seega selle asemel, et veeta vaba aega oma kõige lähedasematega, üritavad nad samal ajal toime tulla tööstressi, ärritatud abikaasade ja pettunud lastega.

Piirkonna asepresident Olivier de Lavallette kommenteerib: „Tehnoloogias toimunud arengud tähendavad seda, et töötajad on omavahel pidevas ühenduses ja neil on kerge järele anda kiusatusele vaadata oma e-kirju ja neist tulenevaid tööülesandeid täita. Kuna nutitelefonid, sülearvutid ja internetiühendus on kõikjal kogu aeg käeulatuses, siis on tõeline väljalülitumine muutunud väga raskeks, kuid aja mahavõtmine ja puhkamine ning pere ja sõpradega ajaveetmine on määravad selleks, et terve püsida."

„Öötundide arvelt töötada üritamine, mis osutub pealegi tavaliselt ebaedukaks, ja püüd aktiivselt perepuhkuses osaleda saab tähendada ainult seda, et töötajate läbipõlemise võimalus suureneb ning kõikide lõbu saab rikutud. Juhul kui ettevõtted soovivad olla kindlad, et nende töötajad on õnnelikud, terved ja tootlikud, peavad nad otsima viise, kuidas suurendada tõhusust ja tootlikkust nii, et nende personalil ei oleks vajadust tööd eraellu kaasa võtta. Võimaldades suuremat paindlikkust ning lubades töötajatel töölesõidule kuluvat aega vähendada ja kodu lähedal töötada, saavad ettevõtted muutuda tõhusamaks ja nii on töötajatel võimalik end puhkuse ajal töökohustustest täiesti vabana tunda.”