Märka meest! on
vabatahtlik kampaania, mis toimub juba teist aastat juunis. Märka meest!
kampaania eesmärgiks on tõsta meeste terviseteadlikkust.