Monika on sündinud 1970. aastal Rakveres. Ta osales abikaasaga auramediaatorite kursusel ja asutas Tartus Tasakaalukeskuse. Tänasest tegutseb Tasakaalukeskus ka Tallinnas. Keskus pakub erinevaid teraapiaid, teadlikkuse tõstmise ja enesearenguga seotud grupitöid kõigile, kes vajavad toetust või nõustamist.

Milline on teie kui terapeudi silme läbi vaadates hetk, kui inimene peaks aru saama, et on muutuste aeg?

See tekib inimestel väga erinevalt. Näiteks paljud mõtlevadki, et nii enam ei saa või ei suuda enam, karikas on nüüd täis. Mõni inimene võib-olla tõesti loebki kuskilt mingit artiklit ja tal tekib äratundmine. Soovitan veel märgata tekkivat rahulolematust. See võib olla paljudel juhtudel märguanne muutusteks.

See võiks olla midagi, mida uurida?

Just. Mul on olnud kaheksa aasta tagused artiklid. Inimesed leiavad selle ajakirja ja ütlevad, et selle artikli peale tulidki. Mõnikord töötab mõni avaldatud artikkel väga kaua. Inimene leiab sealt midagi, mis aktiveerib temas huvi ja muutuse. Selleks, et need muutused toimiksid, ei piisa ainult lugemisest, vaid selleks tuleks vahel ka midagi teha. Lugemine võib anda impulsi elus edasiliikumiseks. Alles üks inimene küsis minult, et kuidas on võimalik kellelegi teisele muutus luua? Tegelikult ei loo, sa võtad selle muutuse vastu.

Looja on siis ikkagi inimene ise?

Sina lood ruumi muutusteks ja teine inimene võtab selle vastu. Sina lood pinnase ja annad tõuke muutuseks, mille siis vastu võtad. Seda küsimust on olnud hästi palju. Inimesed otsivad tõendusi. Energeetilises maailmas üldiselt tõestuspõhist maailma rakendada ei saa. Kõikides aspektides kindlasti mitte. Tõestus on südames ja tunnetuses.

Kui inimene tunneb ära hetke, mil on aeg muutusteks, siis kas võtta terapeut ja kes?

Jah. Nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka erinevaid sobivusi. Sellist retsepti pole, et üks on kõige parem või õigem. Terapeut võiks ideaalis sobida nii energeetiliselt kui ka olemuslikult, et tekiks side. Ta on sulle sümpaatne. Sa võib-olla ei tea, miks, aga tunned, et sulle sobib see inimene. Kui teha valik enda teadlikkusest lähtuvalt, pole võimalik eksida. Mööda pannakse siis, kui ei usaldata sisetunnet. Selle järgi elades tugevneb side enda olemusega. Tuleb tunnetada, kas tekib inimese osas hea, helge ja avar tunne.

Kuidas ma tean, kas mulle sobib individuaalne või grupiteraapia?

Nagu ütlesin: inimesed on erinevad ja sobivad erinevate isiksusetüüpidega. Minu soovitus on õppida usaldama enda tunnetust selles osas, mis või kes meeldib. Kui soovid erinevaid kogemusi erinevate inimeste või grupitööde või treeningutega, siis teegi valik selle järgi, mille suhtes endal helge tunne on. Kui tunnetad, et otsid ühte kindlat inimest, kes juhendaks ja annaks sulle esmased baasoskused või avaks sinus need teadmised, mis sul enda sees juba on, mille baasil saaksid ise elus edasi minema — tuleks seda ka valida.

Me ei ela enam vaid ellujäämisprintsiipidel põhineval ajastul, kus on hea, kui katus pea kohal või leib laual. Praegusel ajastul on oluline elada sellist elu ja sellisel viisil, kus iga inimene tunneb end suurepäraselt. Kui veel nii ei elata, siis tuleks teha vastavaid muutusi. Nii on ka valikud spordis, treeningutel, teraapiates. Pole õigeid ega valesid, vaid on lihtsalt erinevad teraapiaid või spordialad, mis sobivad erinevatele inimestele. Seda erisust peaksime austama. Tihti kuuleb konkureerivas maailmas, et ühte tehakse maha ja teist tõstetakse, aga tegelikult on kõik vajalik. Kui räägime laiemas plaanis, siis planeet Maa ongi ju selline koht, kus tulevad kokku kõik erinevad energiad ja energeetilised olendid inimestena, et ühiselt midagi suurt ja ilusat luua. Selle koostööni jõudmiseks on võib-olla vaja veel veidi tööd teha, et me ei teeks üksteise erisusi maha, vaid suudaks nende erisustega koos midagi lahedat luua ja elu muutuks kõigi jaoks paremaks.