Eestis on emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse näitajad mitmete Euroopa riikidega võrreldes väga kõrged ning emakakaelavähi esinemisesagedus aina kasvab. Igal aastal saab Eestis ligikaudu 150 naist emakakaelavähi diagnoosi (Tervisestatistika- ja uuringute andmebaas).

Emakakaelavähi esinemine on sagenenud nooremate naiste hulgas – seda võib esineda juba 30. aastastel naistel. Haigestumise kõrgpunkt on 40.−64. eluaastal. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10−15 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Õigeaegselt avastatuna on see haigus kergesti diagnoositav ja ravitav.

Emakakaelavähki haigestumust ja suremust on võimalik vähendada vähieelsete seisundite avastamisega sõeluuringul ja emakakaelavähi peamiseks riskiteguriks peetaval sugulisel teel leviva papilloomiviiruse (HPV) vastase vaktsineerimisega.

2021. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule kõiki naisi (ka ravikindlustamata) sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Uuringule kutsutakse 30−65-aastased naised iga viie aasta järel.

Uuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Sihtrühma kuuluvad naised võivad uuringule registreeruda juba täna. Kutse on leitav ka patsiendiportaalist digilugu.ee.

Sõeluuringus osalemiseks palume helistada sobivasse teenust osutavasse tervishoiuasutusse. Kontaktid leiate kutselt või Eesti Haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee/soeluuringu-kontaktid. Alates 2021. aastast on emakakaelavähi sõeluuringul osalemine võimalik ka esmatasandi tervisekeskustes.

Kuivõrd vaktsiin ei anna täielikku kaitset, peavad ka vaktsineeritud naised uuringutel regulaarselt osalema. Emakakaelavähk on algul kaebusteta, seetõttu tulebki naistel käia tegemas HPV-testi.

Naistearstid soovitavad emakakaelavähi ennetamiseks ja varaseks avastamiseks:

· regulaarset kontrolli naiste-, perearsti või ämmaemanda juures

· emakakaelavähi sõeluuringul osalemist

· HPV kui peamise emakakaelavähi riskiteguri vastane vaktsineerimine

Kui keegi naistest peaks kahtlema, kas sõeluuringule minna või mitte, siis aitab teadmine, et sõeluuringus osalemine aitab võimalikud rakumuutused ja vähieelsed seisundid avastada õigeaegselt, mil need on ravitavad.

Lisainfo

Sõeluuringute kohta saate infot küsida oma perearstilt või haigekassa infotelefonilt 669 6630.

Loe emakakaelavähist Eesti Vähiliidu kodulehelt: www.cancer.ee/ennetamine/ või www.soeluuring.ee.