Ideaalseks suhteks ei olegi juhendit. Selleks, et armastada, tuleb kõigepealt armastada iseennast ja tunda end hästi kõiges, mis sa ette võtad.

Aeg koos ja eraldi

Õnnelikud paarid on need, kes on leidnud tasakaalu nende hetkede vahel, mil nad koos on ning nende vahel, mil nad veedavad aega omaette. Väga tähtis on, et igaühel jääks aega oma asjadega tegelemiseks.

Austus

Ükski suhe ei sarnane teisele, ent on olemas mõningaid väikesi õnneretsepte, mis on ühised paljudele paaridele. Selleks, et armastus püsiks tugev ega mõraneks aja jooksul, on oluline austada teist inimest koos tema heade ja halbade külgedega, ilma, et sa katsuksid teda muuta selliseks nagu sa tahaksid, et ta oleks. Täiuslikku inimest ei ole olemas.

Võtmesõnaks on suhtlemine.

Selleks, et suhe toimiks, on suhtlemine kõige tähtsam. Rääkimine sellest, mis sind häirib ja segab ning probleemide eest mitte kõrvale hiilimine — kõik see aitab kaasa igapäevase harmoonia leidmisele igas suhtes.

Lahkhelid ja erimeelsused ei ole märgid peatsest lahutusest, tülitsemisi ja vaidlusi tuleb igas suhtes ette. Lisaks sellele tuleb alati hoolitseda teise inimese eest, teda üllatada, mõista ja aimata tema soove ja olla lihtsalt olemas selleks, et teine end üksi ei tunneks.

Õnnelik suhe ei tähenda seda, et kaks inimest teineteisele sarnanevad. Normaalne suhe saab jõudu oma erinevustest ja oskusest rikastada end vastastikku kooselatud aastate jooksul.