SAKidesse ehk seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse pöörduvad seksuaalvägivalla ohvrid, kes on tihti segaduses, hirmul ja süüdistavad toimunus ennast. Kuid seksuaalvägivald pole kunagi ohvri süü.

SAKide statistikast selgub, et võrdselt veidi üle pooled toimepanijad ja ka ohvrid on öelnud, et nad olid tarvitanud alkoholi. Ehk saame väita, et alkohol mängib küll rolli paljude seksuaalvägivalla juhtumite korral, kuid see ei saa kunagi olla põhjus ega ettekääne, miks seksuaalvägivald on toimunud.

Peol olles võiks jälgida ja märgata, kui sõbral hakkab järsku halb ja valvata oma sõpru, mitte jätta neid üksi maha. Näiteks SAKi pöördunud noored on rääkinud: „Ma ei tea, mis juhtus. Ma jäin peole üksi, sõbrannad olid ära läinud...“

Samuti, et ennetada kuritegu – ära lihtsalt tee seda: ära uimasta kedagi, ka mitte nalja viluks! See on kuritegu. Ära pane kellegi joogi sisse uimasteid - ka mitte sõbra lohutuseks.

Ilma nõusolekuta, ära asu kellegagi seksuaalsuhtesse. Nõusolekut ei saa endastmõistetavalt eeldada. Kõige kindlam viis, kuidas teada saada, kas partner on näiteks seksuaalvahekorraga nõus, on seda otse küsida.

Dr Made Laanpere on võtnud kokku seksuaalvägivalla mõjud, öeldes, et: „Mitte ükski teine vägivalla liik ei põhjusta sellisel määral tervisehäireid nagu seksuaalvägivalla kogemine, mida võib võrrelda diabeedi ja kõrgvererõhktõve ühiskondlike kahjudega. Mida noorem ohver ja mida korduvam vägivald, seda suurem on tõenäosus, et paranemisprotsess, kui see üldse aset leiab, on pikk ning raske. Aastatega on kogunenud mahukas tõendusmaterjal arvukatest nii füüsilise kui ka vaimse tervise häiretest, mida seksuaalvägivald tekitab.“

Kui seksuaalvägivald on juhtunud viimase 7 ööpäeva jooksul või on selleks kahtlust, tuleks pöörduda võimalikult kiiresti lähimasse seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse, mis asuvad neljas Eesti piirkonnas, suuremate haiglate juures:

  • Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku erakorraline vastuvõtt, Sõle 23, Tallinn. Vastuvõtutoa tel 5342 4724
  • Ida-Viru Keskhaigla, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve, sisenemine EMO kaudu. Günekoloogia osakonna valveõde: tel 331 1041
  • Pärnu Haigla, Ristiku 1, Pärnu, sisenemine EMO kaudu.
  • Valvegünekoloog: tel 447 3505
  • Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 8, Tartu, sisenemine EMO kaudu. Günekoloogia osakonna valveõde tel 731 9954

Keskused töötavad ööpäevaringselt ning abi on tasuta.

Minevikus toimunud seksuaalvägivalla korral võib helistada abi ja nõu saamiseks ohvriabi kriisitelefonile 116006.