"Põhjused, mida endistel aegadel meil polnud, on nüüd suureks mõtteaineks perekonna loomisel ja laste muretsemisel perekonda. Pangalaenud pikema aja peale (lühikese ajaga ei jõuagi maksta, kuna palgad on väikesed), pole leida sobivat kaaslast, kellega perekond luua (noortel neidudel on juba lapsed olemas), tahetakse ju oma last. Pole noormehi võtta, siinkohal on juba ära võetud või lastega eksi juures, jälle palju probleeme.

Töökoha olemasolu, elukoha olemasolu, kaugus, materiaalne iseseisvus (noormehed, need iseteadvamad, ei soovi loobuda neiu ja tema laste kasuks osast palgast). Neiud, kellel lapsed, soovivad eelkõige meest, kes neid aitaks materiaalselt ja laste kasvatamisel. Vabameelsus suhete loomisel ja kärgpered, mis on paljudele vastuvõetamatu.

Muidugi haridus, kes soovib karjääri jätkamist, sel pole aega õpingute ja täienduse kõrvalt, tööga seoses reisimsied, teises riigis õppimised, töötamised, liigne vajadus ja sund liikuda maailmas ringi, ei ole perekonna loomiseks ja laste saamiseks soodus. Kui tulevad lapsed, peab paljust loobuma laste kasuks ja nende nimel. Põhjusi on palju ja võib täiesti mõista neid noori inimesi, kes end seovad tööga, erialaga või jäägitult hobidega ja elavad enda vajadusi arvestades. Ega poliitiline olukord maailmas pole ka nii kindel."