5G aitab väike-ettevõtetel kasvada


5G aitab väike-ettevõtetel kasvada
Foto: Huawei Technologies Co Ltd

Kuigi paljude tavatarbijate jaoks on 5G ihaldusväärne oma kiirete üles- ja allalaadimiskiiruste poolest, siis pakub 5G just uusi väärtuseid ettevõtluseks: reaalajas 3D-virtuaaltuurid, pilvepõhised ettevõtted ning vähenenud energiakulu on vaid mõned uuendused, millest väikeettevõtted saavad koheselt otsest kasu.

Huawei – endine väikeettevõte, kelle lahendused aitavad praegustel väikeettevõtetel kasvada

Veel sajandi alguses oli Huawei väikeettevõte, millest paljud inimesed ei olnud kuulnudki. Täna, paarkümmend aastat hiljem, on Huawei näol tegemist ühe suurima tehnoloogiaettevõttega maailmas, mis on teerajajaks tehnoloogiatele, mis aitavad väikeettevõtetel kasvada ning laieneda.

Väikeettevõtete jaoks on oluline, et neil oleks võimalus suhelda klientidega otse, kiirelt ning võimalikult väikese kulu juures. 5G tehnoloogia annab selleks suurepäraseid võimalusi, sest uues võrgus saab klientidega suhelda kasvõi 4K videosilla vahendusel kustahes ja millal. Olles rajanud 2/3 maailma 4G võrkudest, on Huawei üks peamistest uue võrgu teerajajatest.

Lisaks sellele, et 5G võrgud vajavad ühe biti andmeside jaoks 10 korda vähem energiat kui 4G, on Huawei 5G seadmed 20% energiatõhusamad, kui teiste analoogsete teenusepakkujate senised seadmed.

Millist kasu 5G loob uutele ettevõtetele?

Internet of Things ehk asjade internet

Seotud lood:

IoT ehk asjade internet, on tehnoloogiline lahendus, mis ühendab erinevad seadmed interneti kaudu üheks võrguks. Kuigi varasemad 3G ja 4G võrgutehnoloogiad on asjade internetti väiksel skaalal toetanud juba mõnda aega, siis võimaldab 5G ühendada võrku tuhandeid kordi rohkem seadmeid. Internetti ühendatud kodumasinatest, autodest ja majadest saavad kasu nii tavatarbijad kui ka ettevõtted.

Asjade internet võimaldab ettevõtetel koguda võrku ühendatud toodete kasutamise kohta kordades rohkem teavet kui seni on olnud võimalik. Kogutud andmetega on võimalik leida seadmete veakohti, teha automaatseid süsteemiuuendusi ning arendada välja väärtuseid, mis vastaksid täpselt sihtrühmale. Kuigi kogutud andmed on olulised kõikidele ettevõtetele, saavad sellest kõige rohkem kasu väikeettevõtted, kellel on võimalus reageerida muutustele kiiresti – võimekus muutustele kiiresti reageerida on väike-ettevõtete üheks peamiseks turueeliseks.

Tööd, mida seni tuli teha kohapeal, saab tänu asjade internetile teha nutiseadmest ükskõik kus ja millal. Näiteks tehastes ja teistes tootmisliinides, kus on füüsiline kohalolek seni olnud vajalik, saab süsteeme ja masinaid juhtida otse nutiseadmest. Sel moel saavad ettevõtted hoida kokku raha ja aega, mis seni on töötajate transpordile kulunud. Lisaks loob see töökohti ka inimestele, kes enda tervisliku seisundi tõttu ei saaks teatud töid teha kohapeal, kuid on võimelised töötama arvutis või nutiseadmes.

Üks juhtivamaid 5G tehnoloogiat arendavaid ettevõtteid Huawei on juba praegu rakendamas mitmeid asjade interneti lahendusi. Huawei asjade interneti lahendused hoiavad kokku töötajate aega, tööandjate raha ning säästavad läbi vähenenud energiatarbimise ka keskkonda. Näiteks pakub Huawei tööstustele internetti ühendatud vee- ja gaasisüsteeme, mis läbi automatiseerimise vähendavad märkimisväärselt energiatarbimist ning lisaks kõigele tuvastab süsteem võimalikud tõrked juba eos.

Usaldusväärne ning väikese viiteajaga suhtlus loob uusi ärivõimalusi

5G tehnoloogia üheks peamiseks eeliseks on selle üliväike kuni 1ms viiteaeg, mis võimaldab seadmetel reageerida palju kiiremini, kui seda suudab inimene. See avab ukse uutele ärivõimalustele, mida senised 3G ja 4G mobiilivõrgud ei suuda toetada.

Üheks uueks võimaluseks on telemeditsiin, mis tähendab seda, et kirurg saab 5G võrgus osaleda patsiendi operatsioonis, kes asub kasvõi tuhandete kilomeetrite kaugusel. Selline teenus on hädavajalik situatsioonides, kus patsient on transpordiks liiga haige või kui regioonis puudub operatsiooni läbiviimiseks vastav spetsialist. Lisaks kaug operatsioonidele on 5G nutikellade abil võimalik reaalajas jälgida inimeste tervisliku seisundit ning kogutud andmete põhjal panna ka täpsemaid diagnoose. Sarnaseid teenuseid pakutakse ka praegu, kuid senised võrgud ei võimalda suuremahuliste terviseandmete edastamist reaalajas.

Kuigi isesõitvaid autosid on arendatud juba aastaid, vajab ühtne isetoimiv transpordisüsteem 5G tehnoloogia poolt pakutavaid võimalusi. 5G üliväike kuni 1ms viiteaeg tähendab seda, et autod ja teised transpordivahendid on suutelised reageerima liikluses kordades kiiremini kui inimesed ning samal ajal suhtlema ka teiste sõidukitega. Kui 90% autodest oleksid isejuhtivad, väheneks Huawei hinnangul liiklusõnnetuste arv 80% ning süsinikdioksiidi emissioon 60%. Lisaks sellele, et isejuhtivad autod on ohutumad ja keskkonnasõbralikumad, muutuks liiklus ka sujuvamaks, mis vähendab reisimiseks kulunud aega ning seeläbi suurendaks ettevõtete efektiivsust.

Lühikene viitaeg võimaldab pakkuda ka teenuseid, kus ehitustöid teostatakse juhtimiskeskustes. Näiteks saaks tellida rasketehnikat ning muid masinaid koos kaugjuhtimise teenusega, kus masina operaator ei asu füüsiliselt ehitusplatsil vaid juhtimiskeskuses oma laua taga näiteks.