Kas saan alimente nõuda, kui lapse isa sünnitunnistusel kirjas pole?

 (47)
Pelgilinna sünnitusmajas
Foto: Tanel Meos

Minu vanem laps on minu perekonnanimega. Kas siis on mul õigus isa käest alimenti küsida? Lapse sünnitunnistusel ei ole lapse isa kirjas.

VASTUS:

Elatist saab nõuda lapse isalt kes on lapse sünniakti isana kantud. Kui isa ei ole lapse sünniakti kantud, siis kõigepealt peab tuvastama isaduse ja seejärel saab nõuda elatist. Isadust on võimalik tuvastada kahel viisil — mõlema vanema ühise avalduse alusel perekonnaseisuametis või kohtu kaudu kui üks vanematest vaidleb vastu sellele, et laps temast põlvneb.

Asjaolu, mis perekonnanime laps kannab, ei oma elatise väljamõistmise juures mingit tähtsust, oluline põlvnemise fakti tuvastamine.

Lugupidamisega

Alan Biin

Vandeadvokaat