Kuidas valida lastele lauamänge?


Lauamängud
LauamängudFoto: Vallo Kruuser

Kuna krõbe talv on käes ning päevad on muutunud üsna pimedaks, siis veedavad lapsed kodus rohkem aega, tegeledes peamiselt teleka vaatamise või arvutimängudega. Kuidas teha aga nii, et pereliikmed ka koos lõbusalt aega veedaksid? Ideaalseks lahenduseks on loomulikult lauamängud, mis on õpetlikud ning arendavad lapse teadmisi ja analüütilist mõtlemist. Lisaks ühendab lõbus ajaveetmine pereliikmeid omavahel. Paljud vanemad on aga silmitsi küsimusega, kuidas valida lauamängu, mis last ka tõeliselt paeluks?

Lastega koos mängides võiks valida mängud, mis arendavad lapse tähelepanuvõimet ning käelist osavust. Lauamängud õpetavad lastele reegleid, millest tuleb kinni pidada. Mängus kehtivad reeglid ühtmoodi kõikidele pereliikmetele, nii tunnevad kõik ennast võrdsetena. Veel õpetavad lauamängud lapsele kannatust – tuleb teiste pereliikmetega arvestada ning kenasti oma korda oodata. Mängimiseks tuleb kahtlemata aega võtta ja mängimisest rõõmu tunda. Liigne kiirustamine tekitab lisapingeid, mistõttu on ka tülid lihtsad tulema. Rahulikus ja rõõmsas meeleolus on lihtsam ka kaotust vastu võtta.

Lauamängu valides on kõige olulisem lähtuda lapse vanusest. Kooliealised lapsed vajavad väljakutsuvamaid ja keerulisemaid mänge. Ideaalseks lahenduseks on näiteks male, mis arendab laste analüütilist mõtlemist. Hästi valitud lauamängud muudavad lapsi sihikindlamaks ning arendavad nende kognitiivset ja emotsionaalset arengut. Koolieelikutele on ideaalsed näiteks sõnamängud, nagu „Alias” või „Monopol”, mis vajab veidi ka arvutamise oskust. Pisut noorematele lastele sobib ideaalselt „Memoriin”, mis treenib väga hästi nende mälu ja tähelepanu.

Seotud lood:

Puberteediealistele võivad lauamängud tunduda lapsikute ja igavatena, mis aga ei tähenda, et ükski teismeline ei oleks lauamängudest huvitatud. Selline iga on ideaalne näiteks aktiivsemate mängude jaoks, nagu „Twister”. Aktiivsed mängud õpetavad tiimitööd ning nõuavad erinevate põnevate ülesannete täitmist.

Lauamängu valides on seega kõige olulisem arvestada lapse vanuse ja eelistustega. Nii on võimalik talveõhtutesse rohkem naeru ja lusti tuua ning perel toredadasti koos aega veeta.