Kutsehariduse IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile


Kutsehariduse IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile
Tartu kutsehariduskeskus

Sellel kevadel on põhikooli lõpetajatel oma edasiõppimise valikuid tehes üks kaalukas võimalus veel, sest peale gümnaasiumi või kutsekooli saab nüüd valida mõlemad korraga! Just seda pakub kutsehariduse IT-akadeemia programm.

IT-sektor vajab üha rohkem ja nutikamaid inimesi

Pole saladus, et Eesti IT-sektor kasvab kiiresti ning palgatase IT-ettevõtetes on keskmisest kõrgem. Ometi kummitab IT-ettevõtteid nutikate ja oskustega töötajate puudus, sest peale suurepäraste erialateadmiste on vaja ka muid oskusi ja omadusi: kaasamõtlemise ja analüüsivõimet, meeskonnatöö- ja võõrkeeleoskust, enesejuhtimise ja vastutusvõimet ning lõppematut huvi uuendustega kaasaminemiseks.

Kuigi IT-kõrgharidusega noored on isiksustena küpsemad, jääb neil praktilistest erialaoskustest puudu. Kutsekoolide lõpetajad on hea praktilise ettevalmistusega, kuid nende üldteadmised ja -oskused on paraku napimad. Ettevõtjate sõnul on headele praktilistele oskustele üldhariduse lisamine parim võimalikest variantidest. Teeme ära! Kutsekoolid, HITSA ja IT-ettevõtted on pead kokku pannud ja käivitanud uue kutsehariduse IT-akadeemia programmi.

Meie ambitsioon on teha IT-alasest kutseharidusest kiirtee tippude sekka

Juba nüüd ootab Tartu kutsehariduskeskus nutikaid noori õppima uude kutsehariduse IT-akadeemia programmi tarkvaraarendaja erialale. See on suurepäerane võimalus kõigile, kes ennast tulevikus IT-ettevõtetes tegijatena näevad. Huvi valdkonna vastu on kõige alus ning teame, et paljud sisseastujatest on kas koolis või iseseisvalt omale teadmiste ja oskuste pagasi kogunud. Muidugi on ka neid, kes entusiastlikult oma tulevikuvisiooni kiirelt areneva IT-maailmaga seovad. Ootame liituma kõiki asjast huvitatud noormehi ja neide!

Seotud lood:

Lubame, et IT-akadeemia on tõsine alternatiiv gümnaasiumile, sest meie üldõpingute maht ja tase annavad kindluse riigieksamite edukaks sooritamiseks. Enamgi veel, head eksamitulemused koos päris oskustega annavad eelise kõrgkooli astumisel. See on kiirtee, mis viib tulevikus kõrgelt tasustatud töö ning lennuka karjäärini maailma kõige kiiremini kasvavas valdkonnas.

Kaks head asja korraga

IT-akadeemia programm kestab kokku 4 aastat ja õppeaja sisse mahuvad nii üld- kui erialaõpingud. Tarkvaraarenduse erialal õpitakse koodi kirjutama ja programmeerima. Peale praktilise tarkvaraarenduse on võimalik süvitsi õppida ka näiteks pilveteenuste loomist ja haldamist või saada ettevalmistus tootjasertifikaadi eksamiks. Töö tarkvaraarendusettevõttes tähendab aga ka oskust iseseisvalt mõelda ja uusi lahendusi luua ning valmidust töötada meeskonnaliikmena.

Kooliajal saab ka päris rahvusvahelistes meeskondades töötamise kogemuse. Pikem praktika ettevõttes, õpilaste IT-projektid, häkatonid – just nii teeme kooliaja põnevaks ja praktiliseks, et noor kutsehariduse IT-akadeemia lõpetaja oleks küps iga tarkvaraarendusettevõtte meeskonnas töötama ja uut väärtust looma.

Sama oluline on see, et lõpetajad saaksid edasi kõrgkooli minna näiteks IT- või inseneeriavaldkonnas. Seetõttu on õppeprogrammis gümnaasiumiga võrreldavas mahus laia matemaatikat ning eesti ja inglise keelt. Kes õpib, saab riigieksamid edukalt sooritatud ning siis on kaks head asja korraga käes. Saab kindla vundamendi edasi õppimiseks ja suurepärased eeldused tööle minemiseks.

Sisseastumine Tartu kutsehariduskeskusesse kestab 2. augustini!

Vaata kutsehariduse IT-akadeemia tarkvaraarenduse eriala siit.