Narva kolledži ettevõtlusõppega teed suure sammu oma äri asutamise suunas


Narva kolledži ettevõtlusõppega teed suure sammu oma äri asutamise suunas
TÜ Narva kolledž

Eesti edu tulevikus on seotud sellega, kui efektiivselt suudab ühiskond kohaneda digilahenduste rakendamisega ettevõtluses ja tööstuses.

Nende muutuste juhtimiseks on vaja uue põlvkonna ettevõtlusjuhte, kes orienteeruvad nii majanduses kui ka IT valdkonnas.

Haara tulevikul sarvist

Narva kolledž alustas IT õppekava õpetamist 2015. aastal, kuid tänaseks on üha enam puudu IT valdkonda tundvatest ettevõtjatest. Alates sellest õppeaastast alustab Tartu Ülikooli Narva kolledž digimaastikul orienteeruvate juhtide väljaarendamiseks uue erialaga – ettevõtlus ja digilahendused.

„See suund, et liita IT ja ettevõtlus, on juba pikemalt olnud,“ sõnab TÜ Narva kolledži ettevõtluse ja digilahenduste õppekava programmijuht Denis Larchenko, kes on ühtlasi ka ülikooli vilistlane.

„Narva kolledžil oli kindel soov leida õppekava koostamiseks inimene, kes mõistab ülikooli arengusuundi ja valdkonda laiemalt, ning seoks need tervikuks lähtuvalt tudengi seisukohast,“ selgitab Denis oma lähtekohta uue õppekava koostamisel.

Kombineeritud on loovama iseloomuga ettevõtlus ning praktiline IT, mille raames õpivad tudengid kasutama digitaalseid lahendusi juhtimises. „Keskendume õppes ühe rohkem praktiliste oskuste andmisele. Meie ülesanne on tudengid viia lähemale oma ettevõtte rajamisele pärast eriala lõpetamist. Näiteks praktika käigus koostatud äriplaan või uue toote käivitamise kava annavad neile tunnetuse ja teadmised, mille nad saavad kohe kasutusele võtta, kui otsus oma äri rajamiseks on küps,“ selgitab Denis.

Seotud lood:

Sessioonõpe annab vabaduse sobitada õppimise oma töö- ja eraeluga

„Alustasin oma ülikooliõpinguid Tallinna Ülikoolis, kus õppisin Inglise keelt ja kultuuri. Samal ajal müügijuhina töötades tekkis aga sügavam huvi ettevõtluse vastu,“ märgib Denis. „See pani mind võetud eesmärkide osas ümber mõtlema ja viis suunamuudatuseni haridusteel.“

Digilahenduste ja ettevõtluse eriala õpetatakse Narva kolledžis sessioonõppes, enamik tudengeid elab ja töötab üle Eesti. „Narva kolledžisse õppima asudes elasin ja töötasin ka ise Tallinnas, mida sessioonõpe võimaldas,“ lisab Denis.

Narvas saadakse kokku kontakttundides, kus viiakse läbi grupitöid ja praktilisi ülesandeid. E-õppe raames keskendutakse teooria omandamisele. „Selline lähenemine annab võimaluse olla oma perega ja teha karjääri. Kontakttunnid toimuvad kaks korda kuus, jooksvalt õpid iseseisvalt ning sind näevad sinu lapsed ja saad neid igal ajal kallistada. Samuti on sul päriselt võimalus õppimise kõrvalt töötada ja õppetöös oma töökogemust näitena kasutada.“

Narva kolledžit eristab personaalne lähenemine

Ettevõtluse ja digilahenduste erialal õpetavad nii tugeva akadeemilise kui ka interaktiivõppe taustaga õppejõud ja spetsialistid kogu Eestist. „Narvas on õppegrupis mitmekümne tudengi asemel kakskümmend, mis võimaldab juhendajatele personaalsemat lähenemist – seega tasub tudengil läbi mõelda, mida ta täpselt soovib,“ lisab Denis.

Suurt väärtust lisab ka koostöö õppetöösse kaasatud ettevõtjatega. „Kaasamine käib erinevalt. On praktikuid, kes jagavad kindla aine raames oma kogemusi. Tutvumispraktikal käiakse ettevõtjatel külas, ettevõtluspraktika raames töötatakse aga kuni kaks kuud ühe ettevõtte juures,“ selgitab Denis. „Uue õppekava juures tegutseb ka inimene, kelle ülesanne on ettevõtetega partnerlussuhteid luua ning tagada, et meie tudengitel oleks võimalik praktika läbida kaasaaegseid äripraktikaid praktiseerivate ettevõtete juures. Koostööd teeme juba Skype, Eesti Energia, AstrecData, Kaubanduskoja ja Ericssoniga.“

Personaalne lähenemine on kolledžis laiemalt tajutav. „Suurtes ülikoolides ei pruugi tajuda isiklikku lähenemist. Narvas tundsin aga kohe, et mind ei võeta kui numbrit, sest tudengeid teatakse ikkagi nimepidi ja arvestatakse ka nende tugevustega. Õppejõud oskavad sind praktika tegemisel suunata või erinevatesse projektidesse kaasata,“ kirjeldab Denis Narva kolledži õppekeskkonda.

Ettevõtlus ja digilahendused eriala kohta saab lähemalt lugeda Tartu Ülikooli Narva kolledži veebilehelt.

Sisseastumine on avatud 20. juunist 4. juulini SAIS keskkonnas.