Raha napib, aga tahad ülikooli minna? Loe asjalikest nippidest, kuidas ise vabalt toime tulla

 (2)
Raha napib, aga tahad ülikooli minna? Loe asjalikest nippidest, kuidas ise vabalt toime tulla
Foto: Unsplash

Kõrgkoolis õppimise ajal tekib paljudel küsimus, kuidas sellel perioodil oma igapäevase elukorraldusega toime tulla. Praktilisi nõuandeid selleks jagavad ülikoolides karjääri- ja õppekorraldusnõustajad, samuti üliõpilaspsühholoogid ja kaasõppuritest tuutorid. Väärtuslikke juhiseid kõrgkoolis õppimise nippide kohta saad lugeda Eesti kõrgkoole ning tööandjaid ühendavast infoportaalist Tudengiveeb.

Milliseid võimalusi õppimise ajal rahaliselt toime tulemiseks kasutada, sõltub iga üliõpilase reaalsest olukorrast. Soovitav on enda vajadused välja selgitada ning uurida erinevaid võimalusi perekonna, sõprade, ülikooli töötajate ja kaastudengite käest, mille järel saad valida enda jaoks parimad ja sobivaimad lahendused.

Oluline on rõhutada, et Eestis ei jää kindlasti raha tõttu koolitee pooleli. Kui peres on palju lapsi, aga vanemate sissetulek on väike, siis saab toetuseid. Samuti makstakse osade erialade üliõpilastele päris kopsakaid stipendiume. Kusjuures selleks ei pea sugugi esikümnes olema õppeedukuse poolest. Mis puutub Tartusse, siis leidub ka palju mõistlike tööandjaid, kes on arvestanud sellega, et üliõpilastel on loengud ja on seejuures väga vastutulelikud töögraafiku paika panemisel.

Millele valikute tegemisel mõelda:

  • Elukoht - kui õpid kodust kaugel, siis ühiselamukoht maksab üldjuhul vähem, kui korteri üürimine. Lisaväärtusena saad luua koos õppimist toetavaid sõprussuhteid koolikaaslastega. Valida tasub see, mis toetab toime tulemist kõige enam.
  • Õppetoetused - vajaduspõhine õppetoetus vähemkindlustatud peredest pärit üliõpilaste abistamiseks kõrghariduse omandamise ajal kõigile, kelle perekonna kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 429 eurot. Nimetatud toetust saavad taotleda ka välisriigis õppivad üliõpilased riigiportaali eesti.ee kaudu. Vajaduspõhine eritoetus on mõeldud nendele üliõpilastele, kes jäid ilma vajaduspõhisest õppetoetusest põhjusel, et nende varasem sissetulek ületas toetuse saamiseks kehtestatud piiri. Lisainfot selle toetuse saamise kohta jagab sinu õppeasutus.
  • Õppelaen - antakse täis- või osakoormusega Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses õppijatele üks kord õppeaasta jooksul, 15.septembrist kuni 31.maini. Õppelaenu ei väljastata akadeemilisel puhkusel viibijatele või õppelaenuvõlglastele. Õppelaenutaotlusi võtavad vastu kõik Eestis tegutsevad pangad ja täpsustavat info on leitav pankade veebilhetedelt.
  • Stipendiumid - riiklikud ja ettevõtete ning ülikoolide (eriala)stipendiumid, mida vastavalt stipendiumi tingimustele üliõpilastele määratakse. Samuti välisriikide pakutavad erinevad stipendiumid saatkondade, välisriikide fondide stipendiumiprogrammid, mille kohta saad täiendavalt lugeda sihtasutuse Archimedese veebilehelt. Asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibivtele kõrgharidust omandavatele üliõpilastele (v.a doktorandid) makstakse asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi.
  • Toimetulekutoetus - elukohajärgne kohalik omavalitsus maksab puuduses inimestele igakuiselt toimetulekutoetust nendele perekondadele, kelle kuusissetulekud pärast eluasemekulude tasumist jäävad alla toimetulekupiiri.
  • Töötamine - osakoormusega töötamine õpingute ajal on levinud viis üliõpilasel sissetuleku saamiseks. Enne tööleminekut tuleb läbi mõelda, kas ja kuivõrd on võimalik õpinguid ja tööd ühendada. Otsuses selgust saada aitavad karjäärinõustajad ülikoolides, Rajaleidja keskustes või töötukassas. Enne kaaluka otsuse langetamist loe läbi Tudengiveebi artikkel „Töötada või mitte töötada ülikooli kõrvalt?"

Allikas: test.tudengiveeb.ut.ee