Tagasi kooli! Kolm näpunäidet täiskasvanutele, kes plaanivad ametit õppida


Tagasi kooli! Kolm näpunäidet täiskasvanutele, kes plaanivad ametit õppida
Tartu kutsehariduskeskus

Aasta-aastalt kasvab nende täiskasvanute hulk, kelle jaoks september tähistab taas kooli minemist. Enamasti on õppimise motiiviks soov ennast oma erialal täiendada või hoopis midagi uut õppida ja tööelus muutusi ette võtta.

Leia paindlik õppevorm, mis võimaldab tööd õpingutega ühitada

„Täiskasvanud õppijad teevad enamasti hästi läbi mõeldud otsuseid ja niisama koolipinki nühkida ei soovi ning selleks pole töötavatel inimestel enamasti aegagi,“ möönab Tartu kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja Helen Johanson. Õnneks on ka hariduskorraldus paindlikumaks muutunud ning võimalusi töö kõrvalt ametit õppida on palju.

„Tartu kutsehariduskeskuses saab paljusid erialasid õppida töö kõrvalt, valides sessioonõppe või töökohapõhise õppe vormi,“ selgitab ta. Sessioonõppes on koolipäevi vähem ja need toimuvad sessiooniti ja vastavalt tunniplaanile kas mõnel nädalapäeval või mõnel päeval kuus. Töökohapõhise õppe puhul õpitakse praktilisi oskusi peamiselt töökohas juhendaja käe all, ainult teooriatunnid on koolis.

Koolikoormust võib vähendada ka varasemate õpingute või töökogemuse ülekandmine. Seetõttu on mõistlik uurida ka õppekava ja kaaluda, kas mõni oskus on juba tööl omandatud või kattub mõni ainepunkt varem õpituga. „Kui kattuvusi on, siis saab kool neid arvestada ja uuesti sama asja õppima ei pea,“ kinnitab Johanson ning lisab, et nii saab koolipäevade arvu veelgi vähendada.

Seotud lood:

„Kui koolikoormus siiski üle pea kasvab, siis soovitan taotleda individuaalset õppekava, et sobitada oma töö- ja õppegraafikuid ning reguleerida õppe tempot,“ toob Johanson välja veel ühe võimaluse töö ja õpingute ühitamiseks.

Tea, et õppija staatus annab õigusi ka täiskasvanule

Täiskasvanud õppijad ei tea sageli, et kutsekoolis tasemehariduse omandamine on kõigile tasuta ning õppida võib kas või mitut eriala järjest. Samuti saavad täiskasvanud õppijad tasemehariduse omandamisel kõik õppija staatusega kaasnevad õigused, sealhulgas haigekassa kindlustatuse, õiguse stipendiumile ja sõidusoodustuse. Peale selle annavad paljud kultuuriasutused, organisatsioonid ja ettevõtted õpilaspiletiga soodustusi oma toodetelt ja teenustelt.

Kutsekoolis õppimine annab õiguse küsida ka õppepuhkust. Praegu kehtiva täiskasvanute koolituse seaduse kohaselt on kutsekoolis tasemekoolitusel osalemiseks töötajal õigus saada õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Kusjuures tööandjal tuleb maksta töötajale 20 kalendripäeva eest keskmist kalendripäevatasu ning ülejäänud 10 kalendripäeva ulatuses saab töötaja võtta tasustamata puhkust.

Uuri ja küsi nõu karjäärinõustajalt

Enamasti teavad täiskasvanud, mida nad õppida tahaksid, kuid vahel on pakutavate võimaluste vahel keerukas orienteeruda. „Ainuüksi Tartu kutsehariduskeskuses on sel suvel avatud üle 70 erineva õppekava ning erialades, õppetasemetes, sisseastumistingimustes ja õppevormides orienteerumine võib silme eest kirjuks võtta. Siis on mõistlik pöörduda karjäärinõustaja poole,“ kinnitas Johanson.

„Pakume kutsehariduskeskuses kogu sisseastumisperioodil nõustamist, sealhulgas ka täiskasvanud õpihuvilistele. Enamasti otsime võimalusi karjääri planeerimiseks või töö ja õpingute sobitamiseks, vahel seab piiranguid tervis või perekohustused,“ selgitab Johanson ja julgustab ühendust võtma.

Kõigil, sealhulgas töötavatel täiskasvanutel, on võimalik pöörduda peale kutsehariduskeskuse karjäärinõustaja ka töötukassa vastava spetsialisti jutule.

Vaata lisa kooli kodulehelt.