Nii nagu ka mujal maailmas, on ka Ühendkuningriigis elukalliduse tõus tekitanud vajaduse inimestel oma säästude kallale minna, et kuidagi toime tulla. Brittide seas tehtud uuringust selgus, et 13 protsendil naistest on salajane pangakonto, millest nende partner ei tea.

Siiski on paljud nutikad naised suutnud säilitada säästukonto, mille kallale loodetavasti nii pea minema ei pea. Tegemist on nn „ärajooksu“ kontoga, sajalase fondiga, kuhu naised koguvad raha, et vajadusel suhtest lahkuda ja ise hakkama saada.