“Kursus naistele oma sügava naiseliku väe avamiseks.”