Ülesanded on tüütud, üksluised ja nüristavad. Sul on raske tööle keskenduda ja ärkvel püsida ning see tunne ei piirdu vaid keskpäevase madalseisuga. Sul on liiga palju jõudeaega, liiga vähe stiimuleid ja väga vähe väljakutseid.

Samas võiksid enne lahkumisavalduse esitamist siiski veidi järele mõelda, et võrrelda oma hetkepositsiooni ja soovitud eesmärki. Ole avatud võimalusele, et sellest tööst võib veel asja saada. On terve rida asju, mis aitavad päeva kiiremini mööda saata ning ühtlasi parandavad su karjäärivõimalusi.

Kiired lahendused 

1. Kirjuta oma igapäevased ülesanded üles

Koosta nimekiri ülesannetest, millega pead päeva lõpuks ühele poole saama, ning hakka neid siis ükshaaval valmimise järel maha kriipsutama. Nii möödub aeg palju kiiremini ning sul on valmis töötulemused konkreetsel kujul silme ees. Samuti on sellest kasu juhul, kui keegi peaks väitma, et sa teed vähem tööd kui teised, sest nii saad tõestada, et oled täitnud oma kohustused kiiresti ja korrektselt.

2. Küsi lisatööd

Ole oma ülemusega aus ning küsi tema käest täiendavaid ning ka raskemaid töid juurde. Kui teie kontor toimib meeskonnatöö põhimõttel, saad võib-olla mõne kolleegiga tööülesandeid vahetada. Näiteks kui kellelegi ei meeldi klienditeeninduse telefonile vastata, võib ta hea meelega vahetada selle töö mõne kolleegi ülesannete vastu. Samuti võib töökaaslastel olla hea meel, kui saad neid kiirete ülesannete täitmisel aidata. Kui näed, et kuskil on vaja midagi ära teha, paku ennast välja.

Samas ole ettevaatlik, kui keegi tahab oma töid ilma ülemuse teadmata sinu kaela sokutada.Sul ei ole vaja mingeid ootamatusi katseaja lõpuvestlusel, kui su ülemus ei tea midagi sellest, et kõigi graafikute koostamine, ajakirjandusele vastamine või veebilehe uuendamine on olnud täielikult sinu kätes. Positiivne suhtlemine oma ülemusega võib aidata kaasa sellele, et sulle koostatakse stimuleerivam ametijuhend, mille täitmine ei jäta aega igavlemiseks.

3. Paku ennast välja tööga mitteseotud ülesannete täitmiseks

Astu mõne ühiskondliku komisjoni liikmeks. Kontoripeo, ettevõtte pikniku või pika staažiga töötaja pensionile saatmise ürituse korraldamine aitab sul tegevust leida. Samuti võimaldab see sõlmida suhteid, näidata oma organiseerimisvõimeid ning luua endale maine, et oled meeskonnamängija, loov mõtleja ja sündinud juht.

4. Anna oma ülesannetele lisaväärtust

Näita ülemustele, milleks oled võimeline. Kui su ametijuhend ütleb, et pead täitma ja esitama standardse majandusaruande, siis miks mitte ühtlasi seda analüüsida või töötada välja selle jaoks parem formaat? Kui sa ei taha jätta ülemusele muljet, et poed tema ees, on võib-olla kõige parem see asi ilma kellelegi ütlemata valmis teha ning seejärel küsida, kas ülemus lubaks sul sellega kätt proovida. Kui ta suhtub ettepanekusse positiivselt, oota paar päeva ja esita siis talle oma töö lõpptulemus. Sel juhul ei hakka teised sinus nägema ohtlikku konkurenti, kõiketeadjat või eputajat. Lisaväärtuse andmine näitab su entusiasmi, huvi ja võimeid ning ühtlasi leevendab igavust.

5. Näita initsiatiivi ja algata mõni uus projekt

Ära oota, kuni keegi sinult seda palub, vaid enneta palvet. Tee ettepanek luua uus andmebaas, paku ennast välja võimalike uute klientidega ühendust võtmiseks või teata, et oled valmis ümber tegema reklaammaterjalide ladustamise süsteemi. Kooskõlasta kõik sellised tegevused alati vastutavatel kohtadel olevate inimestega, et vältida ebameeldivaid üllatusi, eriti kui on oht kokku puutuda ametiühingu poolt kehtestatud piirangute või suurte egodega.Sinu eesmärk on näidata oma valmidust tööd teha, mitte panna teisi inimesi halba valgusse või stabiilset olukorda kõigutada.

6. Muuda oma mõtlemist töö suhtes

Kui sa töötad kirjade sorteerimistoas, mõtle, et sa oled hädavajalik lüli kommunikatsiooniahelas. Kui su töökoht on kõnekeskuses, mõtle sellele, et sinu töö kindlustab firma tegevuse vundamenti, tagades klientide rahulolu ja hoides neid firma juures.Kui kolleegid ja kliendid hakkavad sinu kohta positiivseid märkusi tegema, pälvid sa peatselt juhtkonna soosiva tähelepanu ning kiirema ametikõrgenduse.

7. Kasuta pausid täiel määral ära

Kui igavus ähvardab talumatuks muutuda, tee paus. Mine firma einelauda või naabruses asuvasse restorani sööma või kohvile ning kutsu üks-kaks töökaaslast endaga kaasa. Ükskõik kui palju jõudeaega sul tööl ka poleks, ära kasuta seda töökuulutuste lugemiseks, arvutis kaartide ladumiseks või töö ajal pesumajas käimiseks. Kasuta tööst üle jäävat aega targasti kolleegidega suhete loomiseks ja oma karjäärivõimaluste parandamiseks.

Pikaajalised strateegiad

8. Kogu oma ettevõtte kohta rohkem teavet

Kasuta ära seda, et oled firmas uus inimene, ja esita küsimusi. Õpi tundma, kuidas erinevad osakonnad omavahel suhtlevad. Saa tuttavaks oma kaastöötajatega ning püüa mõista tööl kehtivaid reegleid, poliitikaid ja protseduure võimalikult palju vaadeldes, kuulates ja lugedes.

9. Paranda oma väljaõpet

Argirutiinist väljumiseks võid suurendada oma teadmisi oma töövaldkonna ja majandusharu kohta. Ametiredelil kõrgemale tõustes hakkab sul olema järjest vähem aega, seega võiksid ennast registreerida võimalikult paljudele kursustele ja seminaridele, millel suudaksid ilma läbi põlemata osaleda.

10. Kasuta mentorit

Igal karjäärietapil on kasulik leida endale mentor, kes oskaks sind suunata ja juhendada. Ta võib sul aidata paremini mõista teie tegevusala ning koostada karjääriplaani. Sobiva mentori võid leida näiteks oma kooli vilistlaste veebilehelt.

Ole ergas ja positiivne 

Igaüks peab kuskilt alustama. Võib-olla sa arvasid, et su uus töö pakub midagi põnevamat ja raskemat kui su praegused igapäevaülesanded, kuid ära hakka selle üle töö juures kurtma.

Väldi negatiivset suhtumist oma töösse ning kasuta tööl avanevaid võimalusi maksimaalselt ära oma oskuste arendamiseks, suhete loomiseks ja teadmiste süvendamiseks. Püüa teha oma tööd parimal võimalikul viisil ning igavus kaob peagi.