Ühtlasi lubas Reps, et Keskerakonna fraktsioon algatab peatselt riigikogus seadusmuudatuse parandamaks praagi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS).Reps meenutas, et enne jaanipäeva võeti Riigikogus koalitsiooni häältega ning kiirustades vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ebaõnnestunud muudatused. Uue seadusega külvati selguse asemel palju segadust. Ta lubas, et uue kooliaasta alguses tuleb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse juurde kiiresti tagasi tulla ja vajalikud muudatused sisse viia.

"Kiiret muutmist vajab riigieksamite sooritamisega seonduv segadus, kus üheaegselt on võimalik lõpetada gümnaasium 1- või 20-punktilise riigieksami tulemusega," rääksi Reps. "Väljendasime oma seisukohta selgesti juba jaanipäeva eel uue seaduse üle hääletades ja leiame, et taastada tuleb 20 punkti sooritamise nõue."

Lisaks sellele on endise haridusministri sõnul vaja pöörata tähelepanu õpetajate olukorrale – uue seadusega tekib reaalne oht õpetajate töökoormuse suurenemiseks ja palga vähenemiseks.

Kindlasti vajab seadus tema sõnul olulist muudatust, et tagada psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi olemasolu koolides ka edaspidi. Reps tõdes oma tervituses, et esimene koolipäev ei ole pidulik sündmus mitte üksnes esimese klassi õpilastele, vaid kõigile õppuritele, haridustöötajatele ja lapsevanematele-sugulastele. 

Ta viitas Hiina vanasõnale, mis ütleb: „Kui sa vaatad ette üheks aastaks, külva riisi. Kui sa vaatad kümneks aastaks, istuta puu. Kui sa vaatad sajaks aastaks, hoolitse lapse hariduse eest.“ Tema sõnul peab ka eesti rahvas haridust oluliseks ja ta avaldas tänu ja soovis tugevat tervist õpetajatele. "Õpetajad teevad ühiskonnas väga väärtuslikku tööd. Austatud õpetaja, soovin sulle algavaks õppeaastaks jõudu, mõistmist ja ka huumorisoont!" kirjutas Reps oma pöördumises. "Kõigile õppuritele soovin hoolivust kaasõpilaste suhtes, turvalist kooliteed, uudishimu ning indu küsimuste esitamiseks!"