EAÜSi seksuaaltervise töögrupi juht Aurora Ursula Joala väitel sündis kampaania soovist taastada naistepäeva esialgse mõtte. „Idee sündis tõsiasjast, et me oleme ajaga kaotanud naistepäeva tähenduse – kui algselt oli naistepäev mõeldud, et tähistada naiste õigusi, saavutusi ja vabadust, siis tänaseks on see suuresti asendunud lillede kinkimisega. Lilled on küll igati vahvad, aga meie naised on midagi palju enamat. Seda tahamegi antud kampaaniaga meelde tuletada,“ kommenteeris kampaaniat Joala.

Kuivõrd plakatite sisu võib jääda esialgu ebaselgeks, siis sisaldavad need ka viidet veebilehele http://naistepaev2015.tumblr.com, kus seletatakse kampaania sisu lähemalt. Leheküljelt leiab muuhulgas ka „lühikese mitteammendava rea põhjusi, miks Eesti naine äge on“ ning viiteid erinevatele naisi ühendavatele ja naiste õiguste eest võitlevatele organisatsioonidele. Kuivõrd plakatite sõnumid ei viita otseselt soole, siis on koduleheküljel ka täpsustus, et nendest võivad rõõmu tunda ka mehed.

„Plakatite sõnumid on meelega valitud sellised, et need mõjuksid positiivselt mõlemale soole. See on ainult hea, kui meie sõnumist saavad rõõmu ka mehed, sest kusagilt on tekkinud ekslik arusaam, just kui oleks naiste õiguste eest seismine kuidagi vastuolus meeste heaoluga. Tegelikkuses on asjad vastupidi ja suuremast võrdõiguslikkusest võidavad ka mehed,“ märkis kampaaniateksti autor Priit Tohver.

Rahvusvahelist naistepäeva tähistatakse üle maailma 8. märtsil. Naistepäeva sisu erineb riigiti, ent ametlikult on päeva eesmärk tähistada naiste saavutusi ja seista nende võrdsete võimaluste eest.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on arstitudengeid ühendav organisatsioon, mis tegutseb eesmärgil, et Eestis elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed.