Lõvi

Sel aastal võib sul olla palju töid ja kohustusi, kuid see ei tekita sinus pinget — suudad kõik mängleva kergusega ära teha. Võid olla üsna riskialdis, kuid loteriis ja muudes mängudes sul sellel aastal õnne ei pruugi olla. Pikemaid reise tasuks samuti vältida, sest ette võib tulla ootamatusi või isegi õnnetusi. Hea aeg on mõne hobiga süvenenult tegelda või õppida midagi uut, sest hea süvenemisvõime võib sul aidata selles vallas hiljem tööd saada. Augustikuu võib sinu jaoks sel aastal erakordselt meeldiv olla.

Raha

Keskendu pigem enda rahale ja sissetulekutele, sest ühisvara ja partneri rahadega võib igasuguseid segadusi, pettusi ja valearusaamu ette tulla. Segadusi võib tulla ka maksuametiga, kindlustustega ja pankadega. On küll hea aeg laenu saada, sest teised võivad sulle kaasa tunda ning lahkelt sulle raha anda, kuid hiljem võib tagasimaksmisega probleeme tulla. Ära heida meelt — sul on hoopis võimalus oma sissetulekuid laiendada läbi töö, ka palgatõus pole välistatud!

Töö ja karjäär

Igapäevaste tööde ja kohustustega oleks mõistlik suuremad muudatused läbi teha, sest praegune päevaplaan ei pruugi olla sinu jaoks parim lahendus. Võimalik, et tuleb ette ametivahetus ning saad ennast karjäärialaselt laiendada. Ka kollektiivis võib ette tulla põhjalikke ümberkorraldusi. Igasugused muudatused on väga soodustatud, kuid ole ettevaatlik — olukord võib esialgu üsna petlik olla.

Suhted ja partnerlus

Suhetes võid soovida rohkem vabadust, samas sooviksid et partnerid oleksid kuidagi tavapärasemast erilisemad, šokeerivamad või lausa uuenduslikud. Võimalik, et läbi nende saadki endaga sisse viia positiivseid uuendusi. Välistatud pole partneri leidmine välismaalt või ühine reis kallimaga, soositud on pigem erilisemad, unikaalsemad ja teistsugused paigad — tavaline turistide meelispaik võib hoopis probleeme ja ebameeldivusi kaasa tuua.

Kodu ja pere

Sellel aastal on sinu kodu ja pere pigem seotud igapäevaste kohustustega või ka nende põhjalike muutmistega. Võid tunnetada suuremaid kohustusi ja piiranguid seoses lastega. Sünnipäevaeelsel ajal on soovitatav rohkem energiat kodustele toimetustele, remondile keskendada või lihtsalt koos perega rohkem liikuda, sest vastasel juhul ebameeldivaid tülisi ja vaidlusi ette tulla. Välistatud pole ka kodu ja pere laienemine.

Tervis

Igapäevaharjumustes oleks hea teha põhjalikke muudatusi, sest esineda võib ebameeldivaid haigusi. Võimalik, et pead just oma haiguse pärast elu ümber mängima.

Sellel aastal võid ette võtta tavapärasest rohkem välisreise. Soov maailma avastada on väga tugev. Lisaks oled tavapärasest positiivsem — sul on võimalus jätta muretsemine minevikku ja alustada uut elu. Samas võid langeda pettekujutelma ning oma positiivsusega liialdada, mille tulemusena võib tekkida väga suur rahulolematus iseendaga. Pigem püüa leida tasakaalu. Võimalik, et oled sellel aastal rohkem tööde ja kohustustega hõivatud ning see võib sinus stressi tekitada. Võib-olla pead oma organiseerimisvõimet arendama — oluline on see, et sa iseennast ära ei unustaks. See aasta on sinu jaoks saatusliku tähendusega.

Raha

Rahaga sul suuremaid probleeme ei tohiks olla. Pigem võivad igasugused ootamatud sündmused esile kerkida pärandustega, maksuametiga, kindlustustega, ühisvaradega või partneri rahaga. Kindlasti vajavad need valdkonnad mingisuguseid muudatusi. Hoia oma paberid ja dokumendid korras!

Töö ja karjäär

Võimalik, et teed karjääris muudatusi või tuleb muudatus sinu kollektiivis ja igapäevaste kohustuste hulgas. Kolleegidega võib ette tulla manipuleerimist, salatsemist või võimuvõitlusi. Võimalik, et pead sellel aastal tavapärasest rohkem kohustusi enda kaela võtma, kuid ära nendega väga liiale ka mine — eelkõige mõtle enda peale!

Suhted ja partnerlus

Partnerluse teemad on sinu jaoks sellel aastal ülimalt tähtsad, isegi saatuslikud. Pole välistatud, et kohtud saatuslike partneritega. Peaksid ettevaatlik olema, sest kuigi partnerlus on sulle igati oluline, siis sellel aastal peaksid eelkõige enda vajadustele mõtlema. Samuti on oht tugevaid illusioone partneritest tekitada ning see võib pettumusi kaasa tuua. Oled sel aastal eriti kaastundlik ning empaatiline teiste suhtes ning inimesed lihtsalt võivad sind ära kasutada. Samuti võid võtta endale liigseid kohustusi seoses partneritega või pead mõne oma pereliikme eest hoolitsema — see tekitab sinus piiratuse tunnet, mis pingeid loob. Pikaaegse partneri leidmine pole samuti välistatud.

Kodu ja pere

Kodu ja perega on sul sellel aastal tavapärasemast rohkem kohustusi. Kodu uuendamine võib küll sellel aastal teoks saada, kuid võib venima jääda. Kolimisega võib samuti ette tulla venimist või piiranguid. Võimalik, et sind ootavad ees põhjalikud muudatused seoses lastega.

Tervis

Igapäevaste harjumuste muutmine on Neitsile sel aastal päevakorras. Tervislik seisund võib üsna kõikuv olla, esineda võib närvilisust ning välistatud pole operatsioon või nõeltega torkimine. Väga oluline on nii enda keha kui ka tervise eest hoolitsemine, sellel võib isegi saatuslik tähendus olla.