“Internetti ja eriti Facebooki tuleb käsitleda kui tänavat, tuleb endalt küsida, kas seda, mida kavatsen kirjutada, ütleksin tänaval sõpra või juhuslikku möödujat kohates,” räägib Yoko Alender. “Sama suhtumist püüan juurutada oma lastes, selgitades, et internet ei ole mängumaailm, see on samasugune pärismaailm ja selles toimuv mõjutab meid samuti. Nii nagu seletame lastele, et ei maksa tänaval võõra inimesega lobisema jääda või veel vähem kaasa minna, kehtib sama netis.”

Alendender rõhutab, et ei maksagi üldse netimaailma kuidagi erinevalt võtta ja virtuaalmaailmas tuleks käituda täpselt samade reeglite järgi nagu reaalses maailmas: “Me igaüks ise loome oma maailma ning peame õppima ja õpetama oma lastele enda ja teiste tegusid mõistma. Kiusamise puhul kehtib ka internetis vana tõde — ära tee teisele, mida ei taha, et sulle tehakse.”

Loe pikemalt sellest, kuidas oma lapsi netiahistajate eest kaitsta, pikemalt ajakirja Naised värskest numbrist.