Eesti Seksuaaltervise Liidu kampaania hõlmas mitmeid projekte, millest siin vaid mõned ära toome. Kuid võrrelge eeluuringu ja järeluuringu tulemusi — paistab, et lootust on, nimelt ohvrit süüdistavad ja vägistajat õigustavad hoiakud näitavad numbrite järgi tugevat langustendentsi.

Katrin Pahka alustaski oma ettekannet eeluuringu numbritega, siis rääkis ta teavituskampaania tegevustest ja viimaks tõi ära järeluuringu numbrid. On tõesti tore tõdeda, et teavitustöö ei jookse mööda ühiskonna külgi maha. Aga liigume nüüd numbrite ja faktide juurde.

Arvamused ühiskonnas: kampaania eeluuring

  • 15% Eesti inimestest arvavad, et ennast juba kallistada ja suudelda lasknud naine ei tohiks seksist keelduda.
  • 39% Eesti inimestest arvavad, et vägistamise ohvriks langenud inimene, kes on eelnevalt tarvitanud alkoholi, on osaliselt ise toimunu eest vastutav.
  • 12% Eesti inimestest arvavad, et vägistatutel on „kerged elukombed“.

Noppeid teavituskampaaniast

Eesti Seksuaaltervise Liit viis eelmisel aastal Tammsaare pargis teavituskampaania käigus läbi küsitluse, et teada saada, kui suured ion inimeste teadmised seksuaalvägivalla põhjustest ja ulatusest. Vastuste kokkuvõte on siin:

1. Kui paljud inimesed Eestis arvavad, et naised põhjustavad ise oma riietusega vägistamise ohvriks langemist?
a) 7%, b) 27%, c) 47%
Õige vastus: c
Enamik vastas: b
Eesti elanikkonna teadlikkuse uuring soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse valdkonnas, TNS Emor 2014.

2. Eestis on seksuaalvägivalla ohvriks elu jooksul langenud iga…
a) 8. naine, b) 80. naine, c) 800. naine
Õige vastus: a
Enamik vastas: b
„Naistevastane vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring“ (FRA 2014)

3. Eestis on seksuaalvägivalla toimepanijaks…
a) partner, endine partner, b) tuttav, kolleeg, sõber, pereliige, c) võõras
Õige vastus: a
Vastati: a: 45%, b: 31%, c: 24%
„Naistevastane vägivald: kogu Euroopa Liitu hõlmav uuring“ (FRA 2014)

Projekti perioodil ilmus kokku üle 30 seksuaalvägivalla teemalise artikli. Inimesed elasid artiklite juures kommentaariumis aktiivselt kaasa.

Paar näidet kommentaaridest:

Artikkel: Aurora Ursula Joala “Ei võidelnud vastu, seega oli seksiga nõus?” (Eesti Päevaleht, 5 juuni, 2015)

1. näide:

Mina ka ei võidelnud vastu, kuna muidu oleks mind viienda korruse aknast alla visatud. Aga vägistamine oli see igal juhul…jumal karistas ühte nendest meestest surmaga, kes aastaid hiljem üledoosi tõttu suri.

2. näide:

Huvitav kas see noor tibi arvas kohtama minnes et hakatakse mata ülesandeid lahendama või? Tegelikult on meie tibikesed 80% vägistamistest ise süüdlased.Mängitakse algul laia leht kui aga asi käes siis nutt valla..

Neid kommentaare pole vist vaja kommenteerida...

Teavituskampaania järeluuring

  • 9% Eesti inimestest arvavad, et ennast juba kallistada ja suudelda lasknud naine ei tohiks seksist keelduda. (2014: 15%, langus 6%)
  • 28% Eesti inimestest arvavad, et vägistamise ohvriks langenud inimene, kes on eelnevalt tarvitanud alkoholi, on osaliselt ise toimunu eest vastutav. (2014: 39%, langus 11%)
  • 6% Eesti inimestest arvavad, et vägistatutel on „kerged elukombed“. (2014: 12%, langus 6%)

Kampaania teadvustamiseks valmis Eesti Seksuaaltervise Liidul ka video, mida näed loo päises.

Vaata ka: amor.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid