1. Ala valik

Teadus, tehnoloogia, ehitus ja matemaatika on karjäärivalikud, mis sageli ka humanitaaraladest suurema ja kopsakama leiva lauale toovad. Millegipärast on aga esimesed neli eluvaldkonda kujunenud pigem meeste kui naiste pärusmaaks. Õnneks on asi aga muudatuste teel, naised ei häbene enam valida endale ühiskonna poolt mehelikeks elualadeks lahterdatud karjääri ja teevad ilma ka just neis valdkondades.

2. Töötunnid

Tavaliselt töötavad mehed naistega võrreldes ühe nädala jooksul kuus tundi rohkem. Lisaks sellele ohverdavad mõned neist ka oma nädalavahetused. Maksustatud ületunnid toovad meesteni ka suurema sissetuleku. Küll aga tekib küsimus — mille arvelt need mündid sinna rahakotti kukuvad? Kas selleks on pere või tervis?

3. Haridus

Statistika näitab, et naiste kõrge haridustase on vähendanud palgalõhet praeguseks keskmiselt ainult seitsme protsendi võrra. Ja teadagi on naiste osakaal kõrghariduse vallas suurem kui meeste oma. Sageli on aga meestest oskustöölised kõrgemini tasustatud kui näiteks magistrikraadi omandanud naisterahvad.

4. Emakohustused

Kui võrrelda emade ja isade osakaalu lastega tegelemisel, siis veedab üks pereema lapsega keskmiselt rohkem aega kui pereisa — ühe isa-lapse tunni kohta on ema koos lapsega 1 tund ja 43 minutit. Seega jääb isadel rohkem aega töötamiseks. Samuti on rasedatel naistel kahjuks väiksem võimalus tööd leida kui sama kvalifikatsiooniga meestel.

5. Töötingimused

Paraku on mehed valmis töötama ekstreemsemates tingimustes kui naised. Ohtlikud tööd on aga sageli hästitasustatud. Siin seisabki dilemma — kas riskida eluga ja saada kõrget palka või elada turvaliselt ning saada hakkama natukene vähesemaga?

6. Läbirääkimised

Kui sa tahad midagi, siis pead seda ka küsima! Palga küsimisel on mehed julgemad kui naised. Seda nii tööintervjuudel kui ka hilisemal palgatõusu pärimisel. Rohkem julgust, naised!

Allikas: Yahoo Shine