1700 inimest hõlmanud uuringu juht dr Stacy Tessler Lindau märkis, et seksi ajal suremise tõenäosus on „väga väike“.

Tema üleskutset arstidele rääkida patsientidega seksist, et leevendada nende hirmu, on toetanud ka Briti Südamefond (British Heart Foundation).

Asjatundjate sõnul on infarkti üle elanutel ohutu seksida siis, kui nad taluvad mõõdukat kehalist koormust, näiteks suudavad minna paar korrusevahet trepist üles.

Uuringus paluti 1184 mehel ja 576 naisel, kes olid üle elanud infarkti, iseloomustada oma suguelu enne ja pärast infarkti.

Esimene küsitlus tehti kuu aega pärast infarkti ja teine küsitlus aasta hiljem.

Selgus, et need patsiendid, kellel soovitati pärast haiglast väljakirjutamist suguelu jätkata, olid suurema tõenäosusega seksuaalselt aktiivsed ka aasta pärast.

Vähem kui pooled meestest ja umbes kolmandik naistest olid arstiga oma suguelust rääkinud.

Mehed olid aasta hiljem 30% ja naised 40% suurema tõenäosusega seksuaalselt passiivsemad kui enne infarkti, juhul kui neile ei antud soovitust suguelu edasi elada.

Dr Lindau märkis: „Enamik infarkti üle elanuid on seksuaalselt aktiivsed. Kuid arstid enamasti ei räägi patsientidega sellel teemal pärast infarkti.“

Dr Lindau rõhutas: „Tõenäosus surra vahekorra ajal – isegi nendel, kes on üle elanud infarkti – on väga väike.“

Allikas: kliinik.ee