Taro rääkis seda täna läbi tegutsemise ja paigalseisu küsimuse.

On aeg tegutseda ja on aeg unistada. On aeg liikuda ja on aeg paigal olla. On aeg otsustada ja tegutseda ja on aeg järele mõelda ja kaaluda. On oluline olla spontaanne ja impulsiivne ja samamoodi on oluline olla ratsionaalne ja mõõdukas. Ükskõik kummas skaala otsas olles võib tekkida ärevus ja kõhklus. Kas ma liigun liiga kiiresti? Millest ma loobun? Mis siis, kui …? Või siis — kas ma olen siia liiga kauaks jäänud? Miks miski edasi ei liigu? Kas olen kinni jäänud mugavustsooni?

Küsimus, mis kõik eelnevad kokku võtab ja tarbetut ärevust ei tekita, võiks aga kõlada: kas ma olen praegusel hetkel iseenda jaoks õiges kohas, iseenda jaoks õigel põhjusel? See küsimus võimaldab avatud pilguga ja ausalt vaadelda ja avastada oma olukorda konkreetsel ajahetkel lähtuvalt iseenda tunnetusest ja tõest sellel — praegusel — hetkel. Mitte sellest, mis oli kunagi, mida arvad keegi teine või mida arvame ühiskonna ootustele vastavat. See küsimus võimaldab rahutustunnet endas uurida mitmel tasandil: pragmaatiline, emotsionaalne, moraalne-eetiline, vaimne.

Need tasandid, nagu ka erinevad poolused skaala otstes, peaksid üksteist toetama ja tasakaalustama, olema joondatuses Sinu kõrgema hüvangu ja tõega. Kui oled endaga tõeliselt aus, kuid samas leebe, armastav ja kannatlik, loksuvad nad loomulikku terviklikku voolamisse, sest Elu ja Universum tahavad Sind kanda, kui Sa vaid lubad. Kuidas saad Sa seda takistada? Enda kritiseerimise, liigse survestamise või hirmust ja kahtlustest tuleneva tardumise või rabelemisega.

Käitu endaga nagu parima sõbraga — aktsepteerimise, kannatlikkuse, armastuse ja hooliva (mitte haavava!) aususega. Jah, need on võimalikud koos ja ainult nii on nad toetavad, motiveerivad ja jõudu andvad. Ei piisa aususest ilma hoolimise ja armastuseta ning halva mängu juures head näo tegemine ei ole aktsepteerimine, mis kedagi aitaks, kuigi võib korraks tekitada hea tunde või haiget saamise ära hoida. Hooliv ausus on armastuse väljendus, mis hõlmates kannatlikkust ja praeguse hetke aktsepteerimist loob turvalise ruumi ja toe kasvamise ja muutuse jaoks. Sest kogu jõud ja vägi on Praeguses Hetkes — see on ainus, mis Sul on! Ja igaühe jumalik olemus ja täiuslikkus, millega oleme siia ilma sündinud, on kohal alati — igas Praeguses Hetkes. Tuleb vaid lubada sel avalduda.

Looduses ei ole konarusteta kiirteid. Ja see ongi ju asja võlu, mõnikord valus võlu, mõnikord võluv valu. Väärtusta igat neist, väärtusta iseennast igal käänakul, tõusul ja langemisel, sügaval augus ja pilvepiiril. Ole iseenda parim sõber ja luba elul end kanda! Täna on ideaalne päev alustamiseks!

Mariann Kiidron

Psühho- ja hüpnoterapeut

Kui soovid iseendaga sõbraks saamisel ja sasipundarde harutamisel tuge ja lisasõpra, siis minuga saab ühendust e-mailil magdalathreapy@gmail.com või Facebookis!