Augustis registreeriti rahvastikuregistris 421 tallinlase sünd ja 325 tallinlase surm. Käesoleva aasta üheksa kuuga registreeriti 3617 sündi ja 3209 surma. Seega on loomulik iive pealinnas jätkuvalt positiivne — sünde registreeriti üheksa kuuga 12,7% surmadest enam.

Möödunud aasta jooksul registreeriti Tallinnas kokku 5167 sündi ja 4823 surma, seega sünde surmadest 344 võrra ehk 7,1% enam.

2017. aastal registreeriti Tallinna Perekonnaseisuametis kokku 5101 sündi ja 4710 surma, seega oli sünde surmadest 8,3% võrra enam.

2016. aastal registreeriti 5259 sündi ja 4541 surma, seega sünde ligi 16% võrra surmadest rohkem. 2015. aastal registreeriti 5249 sündi ja 4628 surma — sünde 13,4% võrra surmadest rohkem. 2014. aastal registreeriti 5054 sündi ja 4718 surma.

Tallinnas elab rahvastikuregistri andmeil 443 048 inimest

Rahvastikuregistri andmeil elab 1. oktoobri seisuga Tallinnas 443 048 inimest. Septembris kasvas rahvastikuregistris elukohaga pealinnas arvel olevate Eesti elanike arv 1339 inimese võrra. Aasta algusest on pealinna elanike arv kasvanud 3129 inimese võrra.

Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga elas rahvastikuregistri andmeil Tallinnas 453 033 inimest, ent Rahvastikuregistri seaduse muudatuse jõustumise tulemusena kahanes Tallinna elanike arv 13 114 inimese võrra - 2. jaanuaril elas rahvastikuregistri andmeil Tallinnas 438 855 inimest, sest rahvastikuregistrist kustutati isikute ebatäpsed ehk üksnes kohaliku omavalitsusüksuse täpsusega aadressid. Seega kaotasid elukohaandmed kõik linnaosa täpsusega registris olnud isikud, kes seadusemuudatuse jõustumise hetkeks vaatamata personaalsele teavitustööle mingil põhjusel oma aadressiandmeid ei täpsustanud.

Tallinlase staatuse taastamiseks ja sellega kaasnevate hüvede saamiseks tuleb aga oma elukoht registreerida. Elukohta on lihtne registreerida: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel või linnaosavalitsuses rahvastikuregistri töötaja abiga.