Iga-aastane Euroopa tervislike kodude baromeetri uuring näitas, et 2019. aastal elas Euroopas 11,5 miljonit last lekkiva katuse, liigniiskuse või hallitavate aknaraamide või põrandatega kodudes. Ligikaudu 4,2 miljoni lapse kodus polnud piisavalt päevavalgust, pea 6 miljonil ei olnud piisavalt sooja ning rohkem kui 13 miljonit last kannatas naabrite või liiklusest põhjustatud ülemäärase müra tõttu.

“Kui kodus on olemas kasvõi üks tervise riskifaktor, on lastel 1,7 korda suurema tõenäosusega kehvem tervis. Lapsed, kes puutuvad kokku kõigi nelja riskifaktoriga, on koguni 4,2 korda suurema tõenäosusega kehvem tervis,” nentis Euroopa tervislike kodude baromeetri uuringu läbiviija VELUX Grupi esindaja Baltikumis Dmitrijs Astašonoks.

On selge seos halva sisekliima ja halva tervise vahel. Ebatervisliku sisekliimaga ruumides viibivatel lastel esineb suurema tõenäosusega ekseemi, köha, astmat, allergiat ja hingamisteede probleeme. Need on tervisehädad, mis Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel väga tihti kanduvad lapsepõlvest edasi täiskasvanuikka.

Kui laps on haige, mõjutab see kogu perekonda — vanemad peavad laste hooldamiseks koju jääma ja kaotavad palgas, see omakorda põhjustab suuremat pinget nii lastele, vanematele kui ka majandusele tervikuna.

Euroopa tervislike kodude baromeetri järgi on Eesti kodud Euroopa ühed tervislikumad. Kolmes riigis (Soomes, Eestis ja Horvaatias) on ebatervisliku sisekliimaga kodud vaid 20 protsendil lastest. Euroopa kõige murettekitavam olukord on Portugalis ja Leedus, kus ebatervislikes tingimustes elab vastavalt 50 protsenti ja 45 protsenti lastest.

“Rõõmustamiseks pole siiski põhjust, sest ka 20 protsenti lapsi on Eesti jaoks piisavalt suur arv — keskkond, kus need lapsed kõige rohkem viibivad, mõjutab nende tervist kogu eluks. Riskid on suured, sest eurooplased veedavad nüüd juba umbes 90% oma ajast siseruumides,” lisas Astašonoks.

Tervislike kodude baromeeter 2019

Tervislike kodude baromeeter on üle-euroopaliste uuringute seeria, mille eesmärgiks on uurida kodude ja tervise vahelist seost. Esimene tervislike kodude baromeeter avaldati 2015. aastal.

Baromeetri 2019. aasta uuring vaatab kodu nelja seina vahelt kaugemale ja uurib kohti, kus meie lapsed veedavad suure osa oma ajast — koole. Uuring näitab, kui oluline on sisekliima parandamine klassiruumides, tagamaks, et lastel oleks võimalik saada haridusest maksimum.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid