Kui soovid vastassugupoolele silma jääda, on selleks olemas mitmeid lihtsaid viise: mine koeraga jalutama, räägi mõni hea nali või mängi head muusikat. Missuguste (vahel endalegi märkamatuks jäävate) tegevustega oma kohtingu skoorimise võimalusi aga vähendada võid? Järgnevalt jagame sinuga 12 teaduslikult tõestatud harjumust, mis sind ebaatraktiivseks muuta võivad.

Unepuudus

Oled väsinud ja magamata? See on otsetee vähem atraktiivsema välimuse suunas. 2010. aastal viisid Rootsi ja Hollandi teadlased läbi uuringu, pildistades inimesi, kes olid eelneval ööl vähemalt 8 tundi maganud ning neid, kes polnud viimase 31 tunni jooksul kordagi uinunud. Neid, kes unepuuduse käes kannatasid, hinnati vähem atraktiivsemateks ja ebatervislikumateks ning seda vaid nende fotosid vaadates. Uuringus osalejad tõid välja, et lisaks punastele silmadele, kahvatule jumele ja tumedatele silmaalustele tundusid unepuuduses inimesed ka kurvemad.

Õelus

2014. aastal viidi Hiinas läbi uuring, kus mehed ja naised vaatasid teiste inimeste pilte, millel nad olid täiesti neutraalsete näoilmetega. Uuringus osalejad kommenteerisid fotosid enamasti sõnadega nagu „korrektne“ ja „loomulik“, kuid mõnede kohta märgiti ka, et inimesed tunduvad „õelad“ ja „kurjad“. Osalejate arvates on õelatena näivad inimesed pigem mitteatraktiivsed.

Vastuoluline kehahoiak

Teadusmaailmas on „võimupoos“ vastuoluline teema. 2010. aastal avaldatud uuringus väideti, et kui muudad oma keha seistes visuaalselt laiemaks, avaldub kehahoiakust võimu, enesekindlust ja tugevust. 2016. aastal USA ülikoolide poolt läbiviidud uuringust aga tuli välja, et selline poos muudab sind hoopis vähem atraktiivsemaks.

Selle tõestuseks võtsid teadlased ette uuringu, luues uuringus osalejatele profiilid kohtingurakendustes. Pooltel profiilidel poseerisid inimesed niinimetatud võimupoosides, pannes näiteks käed risti ning teistel poseerisid nad täiesti vabalt, loomulikus olekus. Tulemused näitasid, et inimesed olid enam huvitatud kohtingust nendega, kes näitasid end fotodel vabas olekus. Eriti negatiivseid tulemusi said mehed, kes fotodel võimupoosides poseerisid.

Stress

2013. aastal leidsid Soome, Lõuna-Aafrika, Suurbritannia, Läti ja Eesti teadlased, et naised, kelle kehas on stressihormoon kõrgel tasemel, tunduvad vastassugupoolele vähem atraktiivsed. Kuigi uuringus osalenud meestele ei olnud avaldatud, et naised kannatavad kõrgel tasemel stressi käes, mõjutas see naiste atraktiivsust. Teadlased tõid välja, et suure tõenäosusega tuleneb see sellest, et madal stressitase on otseses seoses tervise ja viljakusega.

Liiga õnnelik või liiga uhke väljanägemine

Kuigi naiste puhul seostatakse õnnetunnet atraktiivsusega, ei kehti sama väide meeste puhul. Vastandlikult, kui uhkust seostatakse meeste puhul atraktiivsusega, ei eelista nemad omakorda naisi, kes väljendavad uhkusetunnet eriti tugevalt.

2011. aastal Põhja-Ameerikas avaldatud uuringust selgus, et fotode põhjal hindasid mehed kõige atraktiivsemateks neid naisi, kes nägid välja õnnelikud ja kõige vähem atraktiivseks neid, kes nägid välja liialt uhked. Naised aga andsid kõige kõrgemad hinded meestele, kes nägid välja uhked ja kõige madalamad neile, kes olid kõige naerusuisemad.

Teadlased märkisid aga, et need tulemused ei pruugi kehtida kõikide kultuuride kohta ning tõdesid, et tegemist on üsna stereotüüpse tulemusega, mis toetab vanamoelist ideed, et mehed peaksid olema tugevad ja tõsised ning naised alandlikud ja haavatavad.

Huumorisoone puudumine

California ülikoolis 2009. aastal läbiviidud uuringust selgus, et huumorisoone puudumine — ja isegi keskmine humoorikus — muudab inimest teiste arvates vähem atraktiivseks. Selgus ka, et siinkohal ei mängi sugu rolli ning suutmatus teha head nalja on võrdselt ebaatraktiivne nii meeste kui ka naiste puhul. 2015. aastal avaldatud uuringust selgus, et mida enam mehed ja naised esimesel kohtingul üksteise naljade üle naeravad, seda atraktiivsemaks nad teineteist peavad.

Laiskus

2004. aastal Wisconsini ja Binghamtoni ülikooli poolt avaldatud uuringust tuli välja, et atraktiivsust saab seostada omadustega nagu abivalmidus. Ühes eksperdimendis paluti õpilastel, kes osalesid kuue nädala jooksul arheoloogia tunnis, anda teineteisele hindeid erinevate isikuomaduste põhjal. Küsitlusi koguti nii kursuse alguses kui lõpus. Tulemusi analüüsides tuli välja, et isegi neid õpilasi, keda kuuenädalase kursuse alguses hinnati keskmiselt, hinnati selle lõpus pigem negatiivselt, kui kursusekaaslased neid laisaks pidasid.

Kui partnerid lõhnavad kas liiga sarnaselt või liiga erinevalt

Teadlaste hinnangul otsivad inimesed kaaslasi, kes ei oleks neile ei liiga sarnased ega ka neist liiga erinevad. Tihti hinnatakse seda kehalõhna põhjal.

2006. aastal uuriti heteroseksuaalseid paare, küsides neilt teemadel nagu teineteise atraktiivsus ning petmine. Samal ajal võeti mõlemalt partnerilt ka DNA proov, et nende geene võrrelda. Uuringust tuli välja, et mida sarnasemad on paaride immuunsussüsteemi geenid, seda vähem atraktiivseks nad teineteist pidasid ning seda suurema tõenäosusega tuli nende suhtes ette truuduse murdmist. Samal ajal leidis teistsugune uuring, et kipume vältima potentsiaalseid partnereid, kes meist liiga erinevalt lõhnavad.

Ebaausus

Uuringud on näidanud, et valelikkus on eemaletõukav nii meeste kui naiste puhul. Ontario ülikool viis 2006. aastal läbi uuringu, mille ajal lugesid osalejad meeste ja naiste kohta kirjeldusi, kus neist räägiti kui intelligentsetest või mitteintelligentsetest, sõltuvatest või iseseisvatest ja ausatest või valelikest inimestest. Seejärel pidid osalejad neid inimesi hindama mitmete kriteeriumite põhjal, näiteks kui palju need inimesed neile kirjelduse järgi meeldisid ja kui atraktiivseteks nad neid pidasid.

Selgus, et just ausus oli see kindel omadus, mis atraktiivsust ja meeldivust kõige enam mõjutas.

Suitsetamine ja alkoholi tarbimine

2016. aastal viisid Belgia teadlased läbi uuringu, kus 200 heteroseksuaalset naist vaatasid noorte meeste fotosid ja lugesid nende kirjeldusi.

Selgus, et kui meeste kirjeldustest tuli välja, et nad suitsetavad tihti, viis see naiste hinnangul nende atraktiivsust alla. Seda eriti juhul, kui neid hinnati pikaajalise suhte perspektiivist.

Kui asi puudutab aga alkoholi tarbimist, hinnati kõige atraktiivsemaks neid, kes aeg-ajalt alkoholi tarbisid. Nimelt hinnati neid nii lühi- kui ka pikaajalise suhte perspektiivis kõrgemalt kui neid, kes alkoholi kas üldse ei tarbinud või seda tihti tegid.

Vähene tagasihoidlikkus

Ebadiskreetsus võib olla tõeline romantika röövel — seda vähemalt 2014. aastal USAs läbiviidud uuringu põhjal. Kahe eksperimendi vältel lugesid 200 tudengit väljamõeldud kaasõpilaste kirjeldusi ja isikuanalüüse. Selgus, et kui kirjeldused olid pigem tagasihoidlikud ning mitte liialt enesekindlad, hindasid tudengid neid kõrgemalt.

Erimeelsused poliitilistes vaadetes

2016. aastal Californias avaldatud uuringust selgus, et poliitilised vaated mõjutavad seda, kes inimeste arvates atraktiivsena mõjub. Uuring viidi läbi USA 2012. aasta presidendivalimiste ajal ning selles osalejad pidid vastassugupoole atraktiivsust hindama lisaks nende fotodele ja isikukirjeldustele ka nende poliitiliste vaadete põhjal. Tulemused näitasid selgelt, et nii mehed kui ka naised peavad atraktiivsemaks neid inimesi, kes toetavad nendega sama poliitilist vaadet.

Allikas: Business Insider