Kui Sinu senised teadmised astroloogiast piirduvad vaid 12 sodiaagimärgiga, siis see raamat avab täiesti uue maailma. Isiklikul sünnihetkel põhinev sünnikaart on midagi hoopis enamat ja aitab mõista nii enda kui lähedaste unikaalseid omadusi ja eeldusi armastuses, tööelus, rahaasjades ja paljudes muudes eluvaldkondades. Nende kaante vahele koondatud teadmised on vundamendiks, millele saaksid toetuda päris algajana või ka siis, kui oled selle iidse traditsiooniga juba tuttav. Päris kõike ei pea algusest lõpuni läbi lugema, sest raamatu ülesehitus võimaldab uusi tarkusi kohe omal käel läbi proovima hakata ning omandatud oskustele üha uusi lisada.

Sodiaagimärgid

Argipäevases kasutuses kipuvad sodiaagimärkide ja tähtkujude mõisted sageli segi minema, seepärast oleks hea nende erinevus kohe ära mainida. Arusaamatust külvab see, et sodiaagimärkide ja osade tähtkujude nimed langevad kokku.

Pööripäevade järgi pandi paika aastaajad ja need on ka astroloogilise aasta pidepunktides — kevadisel pööripäeval liigub Päike Jäära sodiaagimärki, suvisel Vähki, sügisesel Kaaludesse ja talvisel Kaljukitse. Algselt langesid need kokku vastavate tähtkujude ehk konstellatsioonidega, mille järgi sodiaagimärgid endale nimed said, kuid aja jooksul nihkus kevadine pööripäev tegelikult hoopis Kalade ja siis Veevalaja tähtkujusse.

Lääne astroloogia seisukohalt see siiski midagi ei muuda, sest juba alguses oli kaheteistkümne võrdse suurusega sodiaagimärkide süsteem vai sümboolselt tähtkujudega seotud. Tähtkujud erinesid üksteisest oma suuruse ja ereduse poolest (sodiaagis võrdse suurusega) ning neid on palju rohkem kui sodiaagimärke. Kuna see süsteem on kokkuleppeline ja traditsiooniline, ei ole see lääne astroloogia seisukohalt seotud konkreetsete tähtede kogumitega.

Seega ei saa öelda, et keegi on sündinud selles ja selles tähtkujus, vaid et tema sündides oli Päike vastavas sodiaagimärgis. Sõnni all peetakse silmas tema päikesemärki, mis asub Sõnnis. Kuid sünnikaarti analüüsides on oluline, missuguses sodiaagimärgis asuvad ka Marss, Jupiter või mõni muu planeet.

Sodiaagimärk on tõlgenduse seisukohast iseloomulik omadus või käitumismuster, mis annab aimu, kuidas selles märgis asuv planeet väljenduda võiks. Päike võib küll sündimise hetkel asuda Veevalajas, aga kuu Kaaludes ja Merkuur Kalades. Ei saa kuidagi öelda, et inimene oleks läbi ja lõhki veevalajalik, sest oma tundeid väljendab ta Kaaludele omaselt, samas kui mõtteviis on pigem Kaladele iseloomulik.

Meis kõigis on killukesi erinevatest tüüpidest ja käitumismallidest ning see seletabki inimloomuse vastuolulisust. Sodiaagimärke liigitatakse elementide ehk stiihiate järgi — tuli, maa, õhk ja vesi. Tule- ja õhumärke iseloomustab suurem aktiivsus ja väljaspoole suunatus, samas kui maa- ja veemärgid on pigem alalhoidlikumad ja sissepoole vaatavad.

Neid nelja temperamenditüüpi saame omakorda jaotada veel kolmeks — igas rühmas on üks kardinaalne — see on algataja, millele järgneb fikseeritud märk ehk kinnistaja ja viimasena muutlik märk ehk see, kes lõpetab või laseb lahti, et valmistuda uueks alguseks.
Seesugune liigitus aitabki näha iga märgi unikaalsust — näiteks veemärke on kolm, kuid vaid Kalad on neist muutlik märk.

Tore, kui erinevad märgid on tasakaalus, kuid sageli on mõni liik oluliselt tugevamalt esindatud. Raamatu lõpus on sodiaagimärkide tabel, kus see liigitus on täpselt välja toodud. Leia oma sünnikaardilt Päike, Kuu, Merkuur, Veenus, Marss, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun ja Pluuto ning vaata, millistesse sodiaagimärkidesse need jäävad. Vahel on need sünnikaardi kõrval ka eraldi välja toodud, mis teeb elu veelgi kergemaks. Võiksid neile kümnele taevakehale lisada ka Asc ja MC sodiaagimärgi.

Kui mõnda sodiaagimärki esineb sünnikaardis oluliselt rohkem, siis on sellele märgile omased jooned eriti rõhutatud. Ja seda nii positiivses kui negatiivses mõttes. Kui aga mõnda elementi või omadust üldse esindatud pole, ei maksa sellest heituda, sest tõenäoliselt saab nendest märkidest alguse üks kaheteistkümnest majast ja vastavad jooned leiavad väljendust just selles valdkonnas. Vahel kipuvad inimesed “puuduvaid” omadusi ja käitumisviise rõhutatult esile tooma või ümbritsevad end inimestega, kelle sünnikaardis on seda elementi ohtralt.

Kui ükski planeet ei satu kardinaalsetesse märkidesse, võib puudu olla käimalükkavast jõust. Sa ilmselt ei tahagi olla juht ning sind ei peaks sellisesse rolli sundima. Head alustajad jälle ei pruugi osata projekte kuidagi edasi viia. Selleks oleks vaja fikseeritud märke ja kui need esile ei tule, siis tasuks valida lühemaajalisi projekte, sest pikemaid ei suuda tingimata lõpule viia. Muutlikud märgi toetavad kohanemisvõimet ja avatust erinevatele võimalustele. Ilma nendeta on kerge jääda vanasse ja harjumuspärasesse kinni ja tekib hirm muutuste ees.