Kui need märgid vastavad sinu puhul tõele, on väga suur tõenäosus, et sinu lapsest kasvab rahumeelse närvikavaga õnnelik täiskasvanud inimene:

Sa päriselt kuulad oma last

Kas sa vaatad talle silma, kui ta sinuga räägib, ja laskud temaga samale tasapinnale, et ta ei tunneks, et peab sulle alt üles vaatama? Kui jah, oled sa õigel teel, sest just niimoodi ongi vaja lapsega rääkida ja teda kuulata, et ta tunneks end võrdväärse ja austatuna.

Sa vabandad tema ees

Kui sa oled midagi valesti teinud, siis sa näitad oma eeskuju lapse ees vabandamisega. Niimoodi ta näeb, et ka ema/isa teeb vigu ja ta mõistab, et kellelegi haiget tehes on hiljem vaja vabandada. Last ei saa sundida vabandama ilma ise selleks eeskuju näitamata.

Sa unistad koos oma lapsega

Sa mõistad, et osad tema unistused on väga ebarealistlikud, aga sa ei riku ära tema ilusaid mõtteid, vaid pigem suunad teda realistlikumate unistusteni, selle asemel, et öelda põlastavalt, et selline asi ei ole võimalik. Mõnikord unistad sa koos temaga millestki, mida on raske saavutada, aga see tekitab teis mõlemas hea tunde.

Sul on paigas kindel päevakava

Lapsed vajavad rutiini ja struktuuri ning eriti pisikeste laste puhul on hea, kui paigas on enam-vähem kindel päevakava, sest see tekitab neis turvatunnet, kui nad teavad, mis tegevus järgneb millele. Ka lapsevanemal on niimoodi võimalus rohkem puhata.

Sa tead, millal su laps abi vajab ja millal ta vabaks lasta

Paljudel vanematel on väga raske vabaks lasta, sest oma last tahad ju ikka kõige halva eest kaitsta. Hea vanem aga mõistab, millal on normaalne oma last toetada ja millal võiks lasta tal ka ise tegutseda. Kuidas ta muidu peaks iseseisvuma, kui sa ei lase?

Allikas: Brightside