Mis iseloomustab mürgist armastust?

Soov teist inimest muuta

Mürgises armastuses esineb üks soov, milleks on teist inimest muuta. See soov tekib vajadusest muuta teine inimene omaenda ideaali lähedaseks. See on siis, kui sa ei taha võtta teist inimest sellisena, nagu ta on. Kui sa ei taha teda armastada tema endana. Sest tegelikult loodad sa, et ühel heal päeval muutub ta sinu ideaali sarnaseks. Selline teguviis toob endaga kaasa alati ainult pettumust, sest kellegi muutmine on palju raskem, kui seda arvatagi võib ja ei too endaga kunagi kaasa soovitud tulemust.

Emotsionaalne sõltuvus

See on üks meie aja hädadest. Hirm üksjäämise ees ja hirm, et see inimene sind enam ei armasta, muudavad sind emotsionaalselt sõltuvaks. Tihti varjab end selle hoiaku taga lapsepõlves osaks saanud vähene armastus ja traumad, mille tagajärgi on näha kõikides hilisemates suhetes. Emotsionaalne sõltuvus segab armastuse ära sõltuvusega.

Vajadus teist inimest omada

See on üks suurimatest vigadest, mida enamik paare teeb ja mis neid lahkuminemiseni viib. Teise inimese omamine, kontrollimine, kurnamine, vabaduse piiramine ei ole armastus. Teist inimest ei saa omada, sest mitte keegi ei kuulu kellelegi. Inimesed on vabad. Sellise omamise taga peitub usaldusepuudus oma kaaslase vastu. Hirm petta saamise ees; hirm, et ta läheb teisi vaatama, et ta sind maha jätab.

Vägivald

Armastatud inimese löömine ja halb kohtlemine ei ole lubatud. Ükskõik, mis pole ka selle põhjuseks, teise inimese vastu ei tohi kätt tõsta. Kui su kaaslane on sinu vastu vägivaldne, mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt, on kohe kindlasti tegemist mürgise armastusega. Inimeste erinevustest peab omavahel rääkima, mitte keegi ei tohi teisele alluda. Tõelises armastuses on omavaheline austus.

Sõprade unustamine

On normaalne, et suhte alguses veedetakse palju aega koos ja jäetakse vähehaaval kõrvale sõbrad. Uudsus on põnev ja soov on veeta rohkem aega uue inimesega koos, kellest tahetakse kõike teada saada. Kui aga mööda on läinud aasta või kaks, muutub olukord delikaatsemaks. Kui sa ei lähe mitte kuskile ilma oma kaaslaseta ja kui sa ei kohtu üldse enam oma sõpradega. on asjad halvad. Ei tohi unustada, et sõprus, kui selle eest hoolitseda, kestab kogu elu, kuid mõned suhted vaid teatud aastaid.

Allikas: Kodused Lood