Siiski tuleb välja, et tegemist ei ole mingi haruldusega. Välismaal on sellele loodud isegi oma termin — hallipäine lahutus (ingl. grey divorce).

Ohio Bowling Greeni riikliku ülikooli pere- ja abieluuringute statistikale tuginedes toimus juba 2010. aastal iga neljas lahutus 50-aastaste ja vanemate inimeste seas ning üle viiekümneseid lahutajaid oli juba siis kaks korda rohkem kui aastal 1990. 

Paljude psühholoogide ja suhtenõustajate sõnul on selliste liitude lagunemise peamiseks põhjuseks see, et need paarid on kokku saanud ajal, mil abielufilosoofia oli teine — lahutati vaid äärmisel juhul ja viimane polnud sotsiaalselt kuigi aktsepteeritav. Tänaseks on maailm aga muutunud — nüüd seatakse esikohale oma õnn ja rahulolu.