Esmalt on vaja teada, mis on õnn. Õnn koosneb kolmest osast:

1. Naudingut pakkuvate asjade omamine

Dalí selgitab, et need on asjad, mis pakuvad stabiilset, püsivat või järjepidevat naudingut, näiteks mugav auto, ilus kodu või mingid materiaalsed asjad, mis pakuvad naudingut.

2. Vajaduste või ihade rahuldamine

Kui rahuldada endal vajadused, tekitab see õnnetunnet. Siin ei peeta silmas ainult seksuaalseid rahuldusi, vaid pigem laiemas mõistes — kui saab süüa head toitu, juua head jooki, olla kuuldud-nähtud-räägitud, kui on südametasandil kellegagi ühendus, kui saab rahuldada oma vajadusi näiteks väljakutsete näol või teha tööalaseid kasvamisi pakkuvaid tegevusi.

3. Õnne loomine

Õnn luuakse sisemiselt. See on justkui meeldivate tegevuste tegemisel seestpoolt loodav. Õnn on justkui sisemine saavutus, mis on seotud tegevusega. Ehk teed midagi loovalt ja selle loova tegevuse käigus saad õnnelikuks.

Just need asjad teevad inimesi õnnelikuks

Pere ja tervis. Uuringud on näidanud, et kus maailmaotsas me ka ei elaks, on õnn seotud tugevalt tervisega ja perega. Õnn on ka kogukonda kuulumine või ühtsustunne suurema rahvaga kui vaid lähiringkond.

Loodus. Õnn on palju seotud ka loodusega. Inimesed tunnevad, et nad on õnnelikud, kui saavad olla kontaktis loodusega, olla looduse lähedal või sees.

Tähendusrikas elu. Inimesed tunnevad end õnnelikuna, kui nad tajuvad, et nende elu on tähendusrikas, et nad teevad midagi tähendusrikast või nende elul on mõte, on see siis tööalaselt, laste kasvatamises või muus. See tähenduslikkus võib väljenduda ka heategevuses, tehes heategevusüritusi, sotsiaalseid projekte, annetades.

Tasakaal. Hästi tugevalt on õnnelikkuse uuringu tulemused seotud ka rahuloluga iseendaga, end ümbritseva maailmaga. Tasakaal, stabiilsus hinge ja mõistuse või vaimu vahel, sisemine rahulolu, õnnelikkus, tervis, armastus ja paarisuhe.

Raha. Õnnelikkusega seotud on mingil määral ka raha ehk kui inimestel on kaetud teatud maht rahalist sissetulekut, siis see tõstab ka õnnetaset, aga kui see teatud maa on täis, siis rahahulk võib suureneda, aga see ei tõsta enam õnnetunnet. Seega raha justkui on seotud õnnelikkusega, ainult vaid teatud määral.