Kitsamalt käsitletakse investeerimist kui kapitali (raha) paigutamist eri varaklassidesse, ent laiemas mõttes võib investeerimise all mõista nii oma raha kui ka aja kasutamist mingil kindlal eesmärgil, mis toob tulevikus kasu – olgu selleks kaua unistatud maatüki soetamine, raamatute ostmine, aja pühendamine iseendale ja perele või kursus, mis annab juurde mõne uue oskuse või teadmise, et liikuda elus edasi järgmisele tasemele.

„Raha on loomulikult oluline. Külluses elamine on absoluutselt iga inimese sünniõigus. Kui rääkida uuest ehk kuldajastust, siis tegelikult on üheks sinna ülemineku eelduseks oskus elada rahalises külluses. See on osa inimese vaimsest kasvust ja mõnikord peab seda oskust arendama,“ leiab Monika. Tema sõnul on tähtis tasakaalu leidmine: need inimesed, kes on pigem liiga materiaalsed, peaksid pühenduma rohkem oma vaimu arendamisele, ja need, kes on ülimalt vaimsed ning elu materiaalse poolega kerguses pole, peaksid arendama endas oskust, kuidas luua kergusega oma ellu küllust.

Monika senised kolm parimat investeeringut

Investeering enesearengusse. „Hetkel keskendun küll rohkem teiste aitamisele, aga umbes viis-kuus aastat tagasi pühendasin ma väga suure osa oma ajast ja rahast enesearenguteel käimisele ning tegelesin oma sisemaailmaga. Ma olen õppinud hästi palju erinevaid asju ja pean seda üheks kõige targemaks ja olulisemaks valikuks oma senisel eluteel,“ sõnab ta.

Reisimine. Monika on tänulik, et tal on õnnestunud luua selline elustiil, kus ta saab maailmas ringi rännata. „Elu on juhatanud mind nii, et mul on olnud võimalik palju reisida ning erinevatest kultuuridest osa saada. See on avardanud tohutult mu maailmavaadet ning andnud väärtusliku kogemustepagasi,“ ütleb Monika, kes muu hulgas korraldab välismaal ka erinevaid retriite.

Maakodu. Üheks viimase aja väärtuslikumaks investeeringuks peab Monika koos abikaasaga maakodu soetamist. „Meil on nüüd ka oma kodu maal, mis piirneb kauni jõega. See oli üks

mu ammustest unistustest ja nüüd see täitus kuidagi väga loomulikul moel. Kui vaadata selle investeeringu rahalist väärtust, siis nüüd on ka see kasvanud mitu korda, mis on kahtlemata oluline aspekt. Rahast enam aga väärtustan ma loodust ja maad enda ümber.“