Eestis on lastel parem elu kui Soomes, USA-s ja Ühendkuningriigis

 (239)
Eestis on lastel parem elu kui Soomes, USA-s ja Ühendkuningriigis
Weekend.ee.

Lastekaitseorganisatsioon Save the Children on koostanud 2012. aasta emade indeksi, kus tehtud kokkuvõtlik ülevaade naiste ja laste tervisest, haridusest ja majanduslikust seisundist 165 maailmariigis. Emade indeks pannakse kokku naiste ja laste indeksist, kus kummaski võetakse arvesse tervist, haridust, majaduslikku olukorda, palgalõhet, võimalusi poliitikavaldkonnas läbi lüüa jms. Laste indeksi koostamisel võeti arvesse alla 5aastaste laste suremust ning haridust omandavate laste osakaalu.

Laste indeksi järgi jõudis Eesti 10. kohale, olles seega 165 riigi seas esikümnes! Selle tulemusega edestasime mitmeid riike, millele tegelikult alt üles vaatame, nende seas Soome (19. koht), USA (31. koht) ja Inglismaa (16. koht).

Norra, kes sai võiduka esikoha nii naiste kui emade indeksis, jääb laste indeksiga samuti Eestist tahapoole, ehkki seda vaid ühe sammu võrra, olles kohe pärast Eestit 11. kohal.

Eestis on alla 5aastastel lastel väga madal suremus (5 surma 1000 lapse kohta), neil on võimalus alustada varakult pikka haridusteed ning emadele on tagatud sajaprotsendiliselt tasustatud pikk lapsehoolduspuhkus.

Ehkki me võime rääkida suurematest lastetoetustest teistes riikides, pole väga paljude rikkamate riikide emadel siiski võimalik lapsega nii kaua kodune olla kui meil.