Kriis, mida tegelikult pole: võib-olla ei olegi kõik nii halvasti, kui sulle tundub


Masenduses tudeng
MasendusFoto: Hendrik Osula

Igas kriisis tuleb näha kasvupotentsiaali, kinnitavad optimistid. Seda kindlasti, kuid eelkõige tuleb lahendada üles kerkinud probleemid. Kui probleeme ei suudeta õigeaegselt lahendada, siis muutuvad need üha enam „lahendamatuteks“. Kriis antakse meile selleks, et õigesti hinnata mineviku heaolu ning mõista, kuidas tuleb asuda oma sihte tulevikus seadma, vahendab ajakiri Psihhologija.

Loominguline adapteerumine

Kriis ilmutab end muutusena ning nii tekivad uued mängureeglid. Neist tuleb aru saada ja nendega kohaneda. Kui seda ei toimu, siis ei ole ka adekvaatseid reageeringuid muutunud tingimustele. Vanad retseptid ja vanad lähenemisviisid ei mõju enam. Seda mõistes tuleb asuda tegutsema uutest arusaamadest lähtudes.

Elu ongi üldiselt kriiside kett. Edukas elu on aga juhitavate kriiside kett. Tänu probleemide ületamisele me areneme. Samas võime ka degradeeruda, kui pole valmis loominguliseks kohanemiseks. Me kas märkame olukorra muutust ja reageerime ehk siis lahendame konfliktid või ei märka seda ning muutume mängukanniks võõrastes kätes.

Kas võib siis põgeneda kriisi eest? Võib küll, ent selline otsus sind kindlasti ei rahulda. Kriise pole ehk ainult siit ilmast lahkunutel.

Alistumisest analüüsi ja aktiivse tegevuse juurde

On olemas erinevaid kriise. Üks nendest on näiteks majanduskriisi foonil tekkinud rahaline kitsikus. Siin ei ole meie võimuses midagi muuta, kuna selle on põhjustanud meist sõltumatu olukord. Ainus, mida võib muuta, see on oma reaktsioon ning tegutsemisviis.

Seotud lood:

Kriis on see, mis toimub siin ja praegu ning vajab ületamist. Kui inimene jääb otsima põhjusi, mis sageli temast ei sõltugi, siis jääb ta hätta ning probleemi lahendamine muutub üha raskemaks. See ei tähenda muidugi, et tuleks ignoreerida oma emotsionaalseid reaktsioone. Neid võib väljendada, et siis edasi liikuda. Kui teha nägu, et kriis pole üldse oluline ning ei tekita sinus mingeid negatiivseid emotsioone, siis sulged oma probleemi lihtsalt alateadvusesse ning sealt asub see sind edukalt juhtima.

Mõttekas on ümber lülituda lahenduse otsingutele ning üritada aru saada, et polegi eriti oluline, kes on süüdi. Oluline on see, mida tuleks nüüd ette võtta. Eelkõige tuleb probleem lahendada ning alles seejärel otsida selle tekke põhjusi ja süüdlasi. Seda pole aga alati lihtne teha. Ent me võime teadvustada endale, et oleme kriisis, leppida sellega, et see on käes, ning alustada aktiivselt väljapääsu otsimist. Ilma endale selgeks tegemata, millises olukorras sa viibid, ei ole võimalik asuda liikuma sinna, kuhu soovid.

Kuidas vaigistada tormi?

Mida tähendab teadvustamine? See on mõistmine, millised on sinu mõtted ning mida tunned toimuva tõttu. See võimaldab eemalduda ja näha probleemi kõrvalt, muutes selliselt tormi väikeseks lainetuseks. Kui sa ei tunnista endale, et oled kriisis ning lohutad end, et sul on kõik hästi, siis ignoreerid tegelikkust ning sellega surudki kriisi oma alateadvusesse.
Probleemi teadvustamine on selle lahendamise esimene etapp. Siin on oluline mõista, millised on lähemad ja kaugemad majanduslikud tagajärjed ning mis võib muutuda sinu isiklikus elus ning suhetes teiste inimestega.

Märgime maha koordinaadid …

Olukorrast võib väljuda vaid tunnistades, et sa seal oled. Kui sa ei tea, kus sa hetkel asud, siis ei suuda sa minna sinna, kuhu tahaksid. Kui jätta kaardil märkimata täpne asukoht, on raske määrata edaspidist kurssi.

Peites end tõelise olukorra eest, olles lõpututes süüdlaste otsingutes, me vaid muudame oma elu raskemaks. Kriis tekitab valu ja kannatusi, kuid kui see valu jätta üle elamata, varjates end selle eest, siis ei leia ka probleemile lahendust.

… ja võtame aerud kätte!

Muutuste aeg võib saada mitte üksnes isiksuse kasvu võimaluseks, vaid ka tõukeks langemisele. Ning seda juhtub üsna sageli. Sel ajal muutuvad veendumused ning tavapärane maailmamudel ei sobi enam.
Miski pole kriisi ajal nii kasulik, kui pilvedelt alla laskumine ning mõistmine, et suurem sissetulek oli sul sellepärast, et sa tegid palju tööd, mitte seetõttu, et olid niivõrd geniaalne. Ilmselt oli kõik seotud väliste tingimustega, majandusliku tõusuga. Ning see ei sõltunud üldse sinust. Ürita nüüd kainelt oma olukorda hinnata ning sa saad teada oma tõelise väärtuse.

Kuus sammu eesmärgi poole

Kui emotsioonid käivad sul üle pea, ürita abi otsida. Leia inimene, kes ei hakka kritiseerima, vaid kuulab su lihtsalt ära. Ägeda kriisi periood tuleb üle elada. Ainus, millega saab sind sel ajal aidata, on olla sinu kõrval ning sulle kaasa tunda. Selle perioodi lõppedes tuleb sul aga asuda tegutsema.

Järgmisel etapil tuleb välja mõelda moodus, kuidas kriisist väljuda. Kindlasti ei aita siin vanad läbiproovitud meetodid ega ka vana suhtlusring. Ole valmis selleks, et sul tuleb muuta oma harjumuspäraseid eluviise. Kriis sunnib üle vaatama väärtusi ning leidma uusi valikuid. Selle tulemusel me kas jätame selja taha vanad väärtushinnangud ja vaated või muudame neid kergelt või hakkame tasapisi leidma uusi lähenemisviise ning väärtushinnangute süsteeme, mis sobivad uute tingimustega paremini.

Kriisist väljumise etapid:

• Olukorra teadvustamine ning selle emotsionaalne läbi elamine
• Enda asukoha määramine kriisis
• Kaine analüüs
• Otsuste vastuvõtmine
• Nende täitmine
• Otsuste korrigeerimine vastavalt vajadusele

Ühelt etapilt teisele üle minnes ära unusta loomingulist lähenemist probleemidele. Pea meeles, et uute tulemuste saavutamiseks tuleb hakata mõtlema ja tegutsema uutmoodi. Kui elu on kriiside kett, siis olgu see kett kuldne!