Mehel ja kõutsil on mõndagi ühist

 (7)
Hiir õlal

Kutsudes oma meest kõutsiks, olete tõele lähemal, kui te arvatagi oskate

Ajakirjas Genome Research avaldatud uuringust selgus, et kassi ja inimese seksikromosoomid on vaatamata 90 miljoni aastasele evolutsiooniperioodile väga sarnased.

Imetajate X ja Y kromosoomid tekkisid rohkem kui 250 miljonit aastat tagasi. Alguses identne paar arenes eraldi sookromosoomideks ning Y kromosoomi DNA on vahetanud kohta nii palju, et teadlaste arvates on see erinev isegi geneetiliselt väga lähedastel imetajatel.

William Murphy ja Stephen O'Brien Ühendriikide Vähiinstituudist märgivad, et uus tehnoloogia võimaldab võrrelda kassi, hiire ja inimese X kromosoomi 25 DNA jada ja kaheksat Y kromosoomi jada. Uuringust selgus, et kassidel ja inimestel on sisuliselt sama geenide reastus nii X kui Y kromosoomides, hiire oma on aga erinev.