Täna tasuta nõu logopeedilt!


6. märtsil töötab tasuta logopeediline nõustamistelefon numbril 6 832 100. Üleeuroopalisel logopeedia päeval pakub Eesti Logopeedide Ühing kõigile soovijatele tasuta logopeedilist nõustamistelefoni.

Kõned võtab vastu kõnesuunaja logopeed, kes selgitab probleemi iseloomu ning suunab helistaja edasi vastava valdkonna spetsialistile.

Telefon töötab kella 9.00-17.00. Helistada võivad ka venekeelsed abivajajad — nendele vastab venekeelne logopeed.

Esmaspäeval, 6. märtsil tähistavad Euroopa logopeedid üleeuroopalist logopeedia päeva. Logopeedia valdkonnas tegeldakse kõne-, keele- ja kommunikatsiooniprobleemidega. Seega on logopeed spetsialist, kes võib tegeleda hääle-, häälduse-, kõnetuse-, kõnekaotuse-, kirjutamis- ja lugemisprobleemidega.

Eestis on vajadus logopeedilise teenuse järele ületanud pakkumise. Logopeedid töötavad väga erinevates asutustes: koolid, lasteaiad, haiglad, polikliinikud. Linnades ja maakondades ei ole võimalik saada ühtset ja katvat teenust.

Eesti Logopeedide Ühing on üheks oma eesmärgiks seadnud logopeedilise ravi võimaluste laialdasema tutvustamise.

Täna, esmaspäeval võib helistada eri vanust puudutavate küsimustega. Helistades võite otsida abi elukohajärgse logopeedi leidmiseks või küsida professionaalset nõuannet. Venekeelsetele helistajatele vastab venekeelne logopeed. Lisaks telefoniteenusele jagab Eesti Logopeedide Ühing perearstikeskustesse lapse kõne arengut tutvustavaid materjale.