TEST: milline on maailm sinu alateadvuses — mis on su tegelikud soovid ja sihid?

 (7)
TEST: milline on maailm sinu alateadvuses — mis on su tegelikud soovid ja sihid?
Panthermedia, Scanpix

On filosoofe, kes on veendumusel, et kogu meie elu on illusoorne. Milliste illusioonidega on see siis täidetud? Millisena sa kujutled maailma oma alateadvuses? Kuidas näed inimesi, oma soove ja sihte?

Järgnevalt on toodud test. Seekord pöördume oma isikliku kujutlusvõime poole. Fantaseerime pisut …

Testis on ära toodud mõned situatsioonid fantaasiavallast sinu kujutlusvõime jaoks. Kujutle igat neist maksimaalselt selgelt ja täpselt. Võid teha märkmeid, et mitte unustada olulisi detaile. Kui mõned sinu fantaasiad osutuvad liialt sürrealistlikeks, ära imesta: sa ju vaid fantaseerid.

Inimese kujutlusvõime on rikas ja seda on keeruline ette ennustada. Loomulikult ei saa kõiki võimalikke variante ette näha. Seetõttu tuleks suhtuda testi loominguliselt. Ürita ise lahti selgitada oma kujutelmi, mida interpretatsioonis ei ole antud.

1. situatsioon

Oled sattunud keset kõrbe. Kirjelda seda. Mis kell on? Mida sa tunned (sul on ebamugav, sa kardad, on huvitav …)? Kas seal on peale sinu veel keegi?

2. situatsioon

Sa kõnnid kõrbes. Kuhu ja milleks? Kui kiiresti? Kas see on sinu jaoks kerge või raske? Kas sa vaatad ümberringi? Kui jah, siis, mida sa näed?

3. situatsioon

Kas su teele tuleb mingi loom? Milline? Kui suur? Kas ta on sulle ohtlik? Kas ta saab sind aidata? Kuidas te suhtlete temaga? Oma fantaasiat lõpetades kujutle, et loom läheb minema.

Seotud lood:

4. situatsioon

Sulle lähenevad nüüd beduiinid. Mida tunned? Ka sa üritad kohtumist nendega vältida, jooksed minema, peidad end? Kas tormad edasi? Kas te suudate üksteist mõista, leida ühist keelt? Kuidas sa end tunned nendega suheldes? Lõpuks kujuta ette, et nad lähevad ära.

5. situatsioon

Sa märkad oaasi. Kirjelda seda. Kui kaugel see on? Kas see on miraaž või reaalsus? Kas sa tahaksid selleni jõuda?

6. situatsioon

Nüüd jõuad oaasini ja see on reaalne. Kas seal leidub joogivett? Kas on midagi süüa? Kui kauaks sa siia jääd?

7. situatsioon

Astud edasi. Äkki takistab su teed teadmata kust ilmunud kolme meetri kõrgune sein. See näib lõputu. Liigud kolm päeva ühes suunas — sein ei lõpe. Lähed seitse päeva tagasi — lootusetu. Mida sa tunned? Mida mõtled? Mida teed?

8. situatsioon

Lõpuks leidsid viisi, kuidas edasi minna. Horisondil paistab kõrbe lõpp. Mis seal selle taga on?

Võtmed testi juurde

Esimene võti

Kõrb avab sinu illusioonid maailmast tervikuna. Millisena sa kujutasid endale ette kõrbe, sellisena näed alateadvuslikult elu. Seejuures on tähtis mitte niivõrd nähtav kujund, mis sul tekkis, kui just sinu suhtumine sellesse. Võib-olla oli sul hirm tühja ruumi ees või ebamugav kuumusest või hoopis huvitav? See tähendab, et sul tekib tundmus, mis saadab sind sinu eluteel.

Kui sinu kõrbes olid ka teised inimesed, oled väga seltskondlik ja sul on suur suhtlemisvajadus. Võib-olla tunned end hetkel üksikuna. Kui kujutlesid mingit looma või taime, oled suhtleja tüüp. Kui aga oled oma kõrbes ainuke elusolend, on sulle omane eralduda üksindusse.

Teine võti

Sinu retk läbi kõrbe peegeldab sinu illusioone sinu elutee kohta. Oluline on see, mida sa seejuures tunned. Kas kõnnid lihtsalt niisama või suundud kuhugi ja millegi järele — see näitab sinu sihikindlust. Kui sa vaatad ringi, tähendab, sul on aktiivne seos reaalsusega. Kui aga ei pane midagi tähele, oled endasse sulgunud inimene. Kui sulle puhub vastu tugev tuul ning sa pead sellega lausa võitlema, siis armastad sa raskusi. Sul on kindlasti tarvis kellegagi või millegagi võidelda, midagi endale tõestada. Kui sa mingil hetkel juba kujutlesid, et kõrb lõpeb kohe ning sa saad sealt välja, oled kannatamatu, ei armasta ega ka oska oodata. Tahad alati kohemaid saavutada tulemusi.

Kolmas võti

Loom sümboliseerib sinu sügavat alateadlikku suhtumist teistesse inimestesse. Looma liik ja tema käitumine avab sinu teadvustamata illusioonid, mis puudutavad sinu lähedasi. See pilt aitab mõista, kas sa kardad inimesi (agressiivne loom), kas ootad nendelt mingit trikki (potentsiaalselt ohtlik) või vastupidi, oled valmis suhtlemiseks ja koostööks (sõbralik loom). Aga võib-olla tahad neid ära kasutada — püüad tänu loomadele leida teed. Räägitakse, et tõeliseks sõpruseks, nii nagu ka tõeliseks armastuseks, ei ole mitte igaüks võimeline. See osa testist aitab sul mõista, kas sa suudad inimesi usaldada? Kas oled valmis nendega jagama ning nende eest hoolitsema?

Neljas võti

Beduiinide hõim sümboliseerib sootsiumit tervikuna. Millised illusioonid on sul suhtumises ühiskonda? Kas sul on kerge sulanduda kollektiivi? Kas sa väldid seltskondlikku läbikäimist? Kas leiad ühise keele uute inimestega? Kas tunned nende vastu huvi? Kas sa oskad leppida erinevustega vaadetes, harjumustes?

Viies võti

Oaas on sinu lootused ja unistused. Kas kaldud üleni süvenema oma illusioonidesse? Kui sa usud oaasi reaalsusesse ja tahad jõuda selleni, siis oled unistaja, kes ajab sageli segi unistused ja reaalsuse. Kui sa aga mitte kuidagi ei suuda uskuda oaasi reaalsusesse, oled liiga küüniline ja pragmaatiline. Ideaalne seisukoht oleks arvesse võtta mõlemat varianti ja kontrollida tõele vastavust. Rahvatarkuski ütleb: usalda aga kontrolli.

Kuues võti

See, mida kujutab endast oaas, on sinu sisemise maailma peegeldus. Kui rikas, ilus ja kindel see on. Kui palju see sinule toeks on. Kui seal ei ole vett ega toitu, tuleb sul alatasa hankida ressursse väljastpoolt. Sa ei tunne end täiuslikuna. See tekitab sõltuvust teistest inimestest. Ent oaas, kus jätkub küllaga vett ja toitu räägib sinu iseseisvusest.

Seitsmes võti

See situatsioon aitab sul välja selgitada, kuidas sa suhtud probleemidesse ja takistustesse oma eluteel. Millised on sinu illusioonid, mis puutuvad elulistesse probleemidesse. Siin ilmneb sinu elustrateegia probleemide lahendamiseks. Üks istub maha ja puhkeb nutma (nõrkus), teine astub kangekaelselt piki seina (kannatlikkus), kolmas üritab üle ronida, seina lõhkuda või kaevata selle alla läbikäiku (võitlus). Neljas jääb abi ootama (lootes teistele, mitte endale). Samal ajal, kui viies keerab ringi (taganemine), kuues aga asub otsima ust (ebastandardsete lahenduste otsing).

Kaheksas võti

See ülesanne selgitab välja optimistliku või pessimistliku eluhoiaku. Illusioonid näitavad sulle maailma kas roosades või süngetes toonides. Kui avanev pilt pole kõrbest parem, võib-olla isegi hullem (ületamatu kanjon, põlev stepp vms), siis sa kaldud sündmusi üle dramatiseerima. Kui pilt on idealistlik (näiteks võluloss), siis oled sa reaalsusest liiga heal arvamusel. Oled säilitanud lapseliku suhtumise maailma, mis on kindlasti meeldiv, ainult et takistab sul täiskasvanuks saada.