Vasakukäelisus — kas loomulik nähtus?

 (4)
Vasakukäeline laps
Corbis/Scanpix

Varasematel aegadel arvati, et iga kümnes inimene on vasakukäeline. Uuema aja uuringud on näidanud, et vasakukäelised moodustavad umbes 12 kuni 15 % elanikkonnast. Arvatakse, et vasakukäelisi poisse on pisut rohkem kui tüdrukuid. Mõningad uuringud on välja toonud seose vasakukäelisuse ja testosterooni taseme vahel emakas enne lapse sündi, mis selgitaks ehk ebavõrdset sugude vahelist jaotumist.

Väikelaste puhul on päris tavaline, et neil pole veel domineerivat kätt välja kujunenud. Enamik lastest kasutab alguses mõlemat kätt võrdselt ja valdavalt enne 7-9 kuu vanuseks saamist neil kindlaid eelistusi veel tekkinud ei ole. Samas ei pruugi dominantsus olla välja kujunenud veel ka kolmandaks-neljandaks eluaastaks.

Kui lapsel ei ole lasteaia alguseks dominantne käsi välja kujunenud, tasub tema arengus tähele panna järgmist:

 • Millist kätt kasutab laps mänguasjade või kriitide haaramiseks, mis täpselt tema ees asuvad.
 • Millise käega ta tavaliselt sööb.
 • Millise käega või kuidas ta muna või tainast klopib, kui ta teid küpsetamise juures abistab. Suur osa vasakukäelistest segab tainast vastupäeva.
 • Joonistades või tähti kirjutades eelistab valdav osa vasakukäelistest alustada paremalt, liikudes suunaga vasakule.
 • Mänguasjade ja tööriistadega eksperimenteerides keerab vasakukäeline laps asju või kruvisid vastupäeva.
 • Vasakukäeline laps püsib paremini tasakaalus vasakul jalas seistes. Riidesse pannes torkavad nad meelsasti esimesena jala paremasse püksisäärde.

  Mis põhjustab vasakukäelisust?

  1. Geneetiline ehk loomulik vasakukäelisus. Kui mõlemad vanemad või ka ainult ema on vasakukäelised, on suurem võimalus, et ka lapsest saab vasakukäeline. Peredes, kus mõlemad vanemad on paremakäelised, on keskmiselt üheksa protsenti lastest vasakukäelised ning kui üks vanematest on vasaku- ja teine paremakäeline, esineb vasakukäelisust umbes 19 protsendil järeltulijatest.

  2. Patoloogiline ehk pealesunnitud vasakukäelisus tähendab, et tegelikult pidi lapsest saama paremakäeline, aga mingi kahjustuse tõttu vasakus ajupoolkeras toimus vahetus parema poolkera vastu. Paljudel juhtudel on sellistel inimestel ka muid probleeme, nende hulgas on protsentuaalselt rohkem düslektikuid või õpiraskustega indiviide.

  Kas lapse vasakukäelisust peaks hakkama ümber muutma?

  Vastus on lühike — ei! Dominantne käsi kujuneb välja tänu ajupoolsele juhtimisele, mitte välistele teguritele. Kui sundida vasakukäelist last midagi parema käega tegema, tähendab see, et ta peab kasutama nõrgemat ja vähem koordineeritud kätt, mis teeb ka liigutused kohmakamaks ja väsitab kiiremini. See nõuab lapselt rohkem pingutust ja keskendumist, muutes seeläbi ka sooritatava ülesande vähem lõbusaks, mõjutades omakorda lapse enesehinnangut, kui ta asjaga eriti osavalt toime ei tule.

  Positiivse suhtumise ja julgustamise abil võivad vasakukäelised jagu saada paljudest takistustest, mis neid valdavalt paremakäelises maailmas ees ootavad. Enesehinnangut tõstab kindlasti tegelemine kas mõne spordiala või muusikaga, vasakukäeliste hulgas leidub palju mõnel kunstialal andekaid inimesi.

  Õnneks ei sunni ka õpetajad lapsi kätt vahetama enam niipalju, kui seda ehk varem tehti, kuid kindlasti on meie hulgas täiskasvanuid, kes omal ajal kooli või kodu mõjutusel ümber pidid õppima. Tänapäeval on suur osa inimesi mõistnud, et sundusel pole mõtet, pigem võib see lapse arengut halvemuse suunas mõjutada.

  Kuidas ise paremakäelisena lapsele igapäevatoiminguid õpetada?

  Paremakäelisel lapsevanemal saab üsna varakult selgeks, et vasakukäelisele lapsele tavapäraste toimingute õpetamine nõuab pisut rohkem pühendumist. Pükse jalga tõmmates hüppab ta tõenäoliselt vasakul jalal ja proovib esimesena paremat jalga säärest sisse lükata. Nööpide kinnipanekul on lihtsam toime tulla tüdrukutele mõeldud pluuside ja jakkidega, kuna seal paiknevad nööbid mugavamal poolel kui poiste riietel.

  Õpetades kinganööride sidumist, lipsusõlme tegemist või ka näiteks mingit käsitööd, on targem istuda lapsega vastakuti, mitte tema kõrval, kuna siis näeb laps tegevust automaatselt peegelpildis ning tal on seda lihtsam imiteerida. Üldiselt on tegemist hea rusikareegliga, mida võiksid kasutada kõik paremakäelised lapsevanemad või õpetajad.

  Kas kahvlid ja noad tuleks paigutada teisiti?

  Enamasti pole see vajalik, kuna vasakukäelised söövadki ju vasaku käega ning seetõttu ei valmista noa ja kahvli käsitsemine neile erilisi probleeme. Küll aga võivad nad eksikombel endale haarata vasakul istuva lauanaabri klaasi või kasutada tema leivataldrikut.

  Kas minu lapsel võib vasakukäelisuse tõttu koolis probleeme tulla?

  Oluline on meeles pidada, et vasakukäelisus võib avalduda mitmeti ja kuigi enamikul vasakukäelistest probleeme ei esine, on ka üksikuid juhtumeid, kus laps tõesti abi vajab. Õnneks on igasugu kitsaskohti piisava teadlikkuse korral võimalik vältida. Õpetajatel tasuks jälgida järgmisi nõuandeid:

 • Kui lapsel vasak käsi tugevalt domineerib, on mõttekas lõikamiseks kasutada spetsiaalselt vasakukäelistele mõeldud kääre.

 • Jälgi, kuidas lapsed istuvad. Hea oleks, kui paremakäeline laps istub pingis paremal ja vasakukäeline vasakul, sest niimoodi ei põrka nad küünarnukkidega pidevalt kokku. Samuti võib kaks vasakukäelist last kokku istuma panna, rõhutamata samas vasakukäelisust kui mingit erilist nähtust, et lapsed end ebamugavalt ei hakkaks tundma.

 • Ka klassiruumi paigutuses peaks arvestama nii vasaku- kui paremakäeliste lastega. Eelkõige tuleks vaadata, et laps ei peaks õpetaja või tahvli nägemiseks liialt oma pead või keha keerama. Vasakukäelistele sobib üldjuhul rohkem ruumis paremal pool istumine.

  Minu laps kirjutab tagurpidi — on see ebanormaalne?

  Kui vasakukäeline laps alles õpib kirjutama, on see suhteliselt tavaline. Üsna oluline on lapsele juba algusest peale õpetada, millisest paberiservast kirjutamist alustada. Vasakukäelistel on kalduvus alustada kirjutamist paremast äärest, liikudes pliiatsi või kriidiga edasi vasakule — neile lihtsalt tundub see variant lihtsam ja loomulikum.

  Tänu heale ettekujutusvõimele võivad nii mõnedki vasakukäelised lapsed kirjutada ka tagurpidi ehk peegelpildis, mida nad ise ka imekombel vabalt lugeda oskavad. Lapsega pahandada sellepärast ei tasuks, kuna tegu on loomuliku nähtusega. Samas võib see harjumus hakata segama lugemist — raamatut tagurpidi lugedes ju mõistlikku teksti välja ei tule — ning ka tähtede kirjapilt ei pruugi väga korrektne olla. Lapsele meeldetuletuseks võid iga lehe vasakusse serva kleepida värvilisi tähekesi, et talle meenuks, millisest servast kirjutamist alustada tuleks.

  Kas vasakukäeline laps vajab spetsiaalvahendeid?

  Sõltub lapse vanusest. Eelkõige peaksid vanemad ja õpetajad olema julgustavad ning vajadusel üksteisega koostööd tegema. Kui peaks selguma, et lapsel näiteks õppetöös probleeme tekib või kui tal on raskusi kirjutamisega, tuleb ära kasutada kõik olemasolevad abivahendid.

  Igas klassiruumis peaksid olema vasakukäelistele mõeldud käärid, sama kehtib ka lasteaias. On isegi olemas vasakukäelistele mõeldud joonlauad, kus numbrid jooksevad paremalt vasakule, tänu millele ei varja laps neid käega, kui ta joont hakkab tõmbama — ning vasakukäeline laps teeb seda ju paremalt vasakule. Ka pliiatsiteritajaid on valmistatud spetsiaalselt vasakukäelistele. Sellises teritajas on terad pööratud teistpidi ning teritajat tuleks hoida paremas käes, keerates pliiatsit vasaku käega vastupäeva.

  Tuntud vasakukäelisi inimesi:

  Albert Einstein, Franz Kafka, Julia Roberts, Greta Garbo, Nicole Kidman, Celine Dion, Monica Seles, Jim Carrey, Pierce Brosnan.