Logi Sisse

Teata kohatust postitusest - moderaator@delfi.ee
Õigusabi
Kohtukutse(sms laen)
 
Marin 23. detsember 2008, kl 14.31
Noore ja lollina võtsin 2,5 aastat tagasi sms laenu, mida tõesti kahetsen ja imestan, kuidas üldse nii loll võisin olla. Olin siis just äsja lapse saanud ja tagasimaksmiseks raha ei olnud kuna samal ajal oli lahutus ja sellest tulenevalt muud probleemid. Paar korda saadeti ähvarduskirju.
Täna siis sain kohtukutse!
Nüüd ei teagi, mis saab? Kas minna sinna?
Kõige hullem, et kaks kuud tagasi koondati töölt ja raha pole seda võlga maksta. Mingit kinnisvara ega vallasvara ka pole. Mida sellisel juhul tehakse üldse?

Oskate ehk nõu anda?
Seda, et targem oleks pael kaela panna, tean isegi.
 
? 23. detsember 2008, kl 14.35
kui suur summa on ja teiseks, loe eelnevat teemat.
 
K 23. detsember 2008, kl 14.36
Tavaliselt on ju selline asi kiirmaksekäsumenetlusena.Ja siis ei pea võlgnik üldse kohale ronima.
 
Marin 23. detsember 2008, kl 14.43
Lugesin ka eelmist teemat.
Võlg on üle 12 tuhande. Imelik küll aga kohtukutse tuli.
 
Marin 23. detsember 2008, kl 14.55
Ja kui viimase ähvarduskirja sain küsisin veel laenu nõudjalt maksegraafikut, öeldi, et võimalik on ainult kaks kuud. See teeb siis 6000 krooni kuus, mida mul polnud tõesti võimalik maksta kuna sain palka natukene üle 7000.
 
K 23. detsember 2008, kl 15.10
Kas põhisumma koos kõrvalkuludega on üle 12 000.-?
 
Marin 23. detsember 2008, kl 15.39
Jah, koos viiviste ja muude kuludega.
 
merle 23. detsember 2008, kl 15.40
/kiirmaksekäsumenetlusena/

ma arvan, et selle all mõeldi maksekäsukiirmenetlust.
Marin, kui kreeditor andis asja kohtusse, siis pidi sul olema võimaus tutvuda hagiga. Kas sa said hagiavalduse? Sain sa sellele vastata?

Mis on kirjuatatud kohtukutsele? Mis menetlusega tegu, mis asjus täpselt?
Sul ei ole vaja nimetada nimesid, kirjuta faktiline osa.
 
Marin 23. detsember 2008, kl 15.40
Laenu summa ise oli 3000 krooni.
 
Marin 23. detsember 2008, kl 15.44
Kuna ma ise olen praegu kodust eemal siis võttis selle vastu minu ema. Tema ütles selge sõnaga, et kohtukutse on.
Minu teada see maksekäsumenetlus saadetakse ilma ümbrikuta?...aga see kohtukutse oli ümbrikus nagu ema väidab.
 
merle 23. detsember 2008, kl 15.46
Maksekäsukiirmenetluse kohta teeb kohus määruse ja see saadetakse sule koos vastuse blanketiga u 4 lk (koos vormistamise juhendiga) ikka ümbrikus.
 
Marin 23. detsember 2008, kl 15.53
Oletame, et see on maksekäsukiirmenetlus aga mida selle peale teha siis?
 
merle 23. detsember 2008, kl 16.02
Sinult oodatakse vastust: tunnustan nõuet või ei tunnusta nõuet.

Kui sa tunustad nõuet, siis pead kõik, mis seal ära toodud kreeditorile ära maksma.

Kui sa ei tunnusta nõuet, siis saadetakse see vastus laenuandjale (sa ei ole selles maksekäsukiirmenetluse blanketis kohustatud põhjendama, miks ei ole).

Temal on siis võimalus (mitte kohsutus) esitada kohtule hagiavaldus sinu vastu võlgnevuse (laenu + intresside) väljamõistmiseks.

Siis, kui hagiavaldus kohtule esitatakse, saadetakse koopia sinule, mille kohta sa saadad vastuse kohtule.
Seejärel algab kohtumenetlus. Ja asitõendite pinnalt tehakse otsus, kaotaja maksab kohtukulud.

Ma soovitan sul lasta see maksekäsukiirmenetlus koos laenulepinguga juristil üle vaadata. Sest alles siis saab võtta seisukoha, kuidas oleks õige edasi toimida. Kohvipaksu pealt ei saa keegi midagi välja lugeda ja sa jääd sedasi omadega täitsa jänni.

Muidugi on võimalik ka maksekösukiirmenetluses paluda nõuet või intresse vähendada ja paluda maksegraafikut jne... aga siis, kui sellega nõustutakse, pead hakkama kohe maksma.
Ma leian siiski, et eelkõige oleks vaja näidata juristile laenulepingut (kõiki dokumente seoses laenuga, ka interneti teel sõlmitud dokumente - tingimused jne, kõik asjaolud). Siis saab välja selgitada, kas nõue on selge, põhjendatud ja proportsionaalne.
 
merle 23. detsember 2008, kl 16.05
Kui sa ei tunnusta nõuet, siis saadetakse see vastus laenuandjale (sa ei ole selles maksekäsukiirmenetluse blanketis kohustatud põhjendama, miks ei ole).

...täpsustan: miks ei ole nõus (miks ei tunnusta)
 
merle 23. detsember 2008, kl 16.09
Sul on maksekäsukiirmenetlusele vastamiseks 14 päeva.
Arvestama pead nii, et viimasel päeval peab vastus kohtus olema, mitte saatmiskuupäevaks.

Soovitan. Konsulteeri juristiga silmast silma.
On olemas ka tasuta õigusabi võimalused. Mõni jursit teeb seda hea abi korras tasuta ja ka üliõpilased nõustavad tasuta
http://www.juristideliit.ee/est/tegevus/tasuta-F5igusabi.php

Ära lase tähtaegu mööda!
 
merle 23. detsember 2008, kl 16.12
/mitte saatmiskuupäevaks/

Kiirustades teen rumalaid vigu.
... st 14 päeval hiljemalt peab olema kiri kohtus.
 
jõulune 24. detsember 2008, kl 09.18
Kui on tegemist maksekäsukiirmenetlusega, siis ikka uuri, kas laenuandjal on õigus su käest seda raha, st sellises summas, küsida. Olen üht hädalist aidanud (sain peaaegu pool summat väiksemaks esialgu nõutust, ja juba see näitab, et number, mida sinult nõutakse, ei pruugi õige olla), tõsi, see oli krediitkaardivõlg, aga lepingus on erinevaid raha nõudmise aluseid: põhivõlg, intress, viivis, leppetrahv, menetlemise- ja postikulud. Loodetavasti on Sul leping alles.
 
merle 24. detsember 2008, kl 10.35
Jõulune räägib õiget juttu :)
Ma mainisin sama - juristiga on vaja konsulteerida, kes dokumendid üle vaatab.

Kui muidugi oli tegu maksekäsukiirmenetluse teatega. Kui tegemist kohtukutsega, siis on midagi valesti, sest enne pidanuks saama hagiavaldust näha ja sellele vastata.
 
peamine 24. detsember 2008, kl 12.53
on see, et keegi võõras ei võtaks vastu sinule saadetud allkirja vastu antavaid kirju-dokumente-nõudeid jm iganes.
Ema ei oleks pidanud seda allkirja andma - tee see talle ka selgeks. Tema võtab vastu talle saadetavaid dokumente jn edasi
 
võlgnik 24. detsember 2008, kl 21.35
just hiljuti sain BIG võla pärast käskmenetlus kohtumääruse ja avalduse blanketi, ümbrikus ja tähitud kirjana, mitte kelllelegi ei nantud seda kätte ainult mulle dokumendi alusel
 
merle 25. detsember 2008, kl 01.52
Midagi valesti ei tehtud, kui menetlusdokument anti emale.

Tsiviilkohtumenetluse seadustik § 322. Menetlusdokumendi kättetoimetamine eluruumis või viibimiskohas

(1) Kui isikut, kellele tuleb menetlusdokument kätte toimetada, ei saada tema eluruumis kätte, loetakse dokument saajale kättetoimetatuks ka kättetoimetamisega tema eluruumis elavale või perekonda teenivale vähemalt neljateistaastasele isikule.

Sama seaduse § 313. Menetlusdokumendi kättetoimetamine tähitud kirjaga

(1) Dokumendi kättetoimetamist tõendab dokumendi tähitult saatmise korral väljastusteade, mis tuleb viivitamata kohtule tagastada.

(2) Menetlusdokumendi võib tähitult kätte toimetades anda üle muule isikule kui saajale üksnes käesolevas osas sätestatud juhul. Muust isikust dokumendi vastuvõtjale selgitatakse kohustust anda dokument esimesel võimalusel üle saajale. Kättetoimetamise kehtivus selgituse andmisest ei sõltu.

(3) Väljastusteatel tuleb märkida järgmised andmed:
1) dokumendi kättetoimetamise aeg ja koht;
2) isiku nimi, kellele dokument tuli kätte toimetada;
3) kui dokument anti üle muule isikule kui saajale, selle isiku nimi, kellele on dokument üle antud, ja põhjus, miks kättetoimetamine toimus sellele isikule;
4) kättetoimetamise viis;
5) dokumendi vastuvõtmisest keeldumise korral märge selle kohta ja dokumendi mahajätmise koha andmed;
6) dokumendi kättetoimetanud isiku nimi, amet ja allkiri;
7) dokumendi vastuvõtnud isiku nimi ja allkiri ning dokumendi kättesaamise kuupäev, välja arvatud, kui dokument jäeti seaduses märgitud põhjusel tegelikult üle andmata.
 
jajah 26. detsember 2008, kl 00.08
kui sul mingit vara ei ole, arestitakse arve ning nii nagu sinna raha laekub, tehakse kinnipidamised summas, mis ületavad miinimumpalka.vähemalt viivised enam ei kasva ning ükskord saabki see summa makstud...
 
loe seda artiklit 16. veebruar 2009, kl 21.09
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=21231003&categoryID=120&ndate=1234562400

ise ka selles seisus et piiks on seljas 20tuhat tahavad täna sain summa 12ne peale ja nüüd homme vaatab mis teha annab...
ei tea kas keegi suudaks kuskilt seaduste seast selle paragraafi ka üles leida?
 
Annu 10. aprill 2009, kl 19.35
Kui suured on kohtukulud,kui sms laen jõuab kohtusse....
 
fgsdh 20. aprill 2009, kl 17.09
Ilmselt saabus sulle ikka kiirmenetluse teave.See antakse ka üle allirja vastu.
Vaata üle,kas viivised jms ei ületa põhisummat.Kui ületavad,siis ei tasu sellega nõustuda,kuna neil on õigus ainult põhisumma väärtuses lisakulusid nõuda,MITTE rohkem.
 
Minna 21. aprill 2009, kl 17.04
Kui sa võtsid laenu 3000, siis maksimum, mis nad sult nõuda tohivad, on 6000 ju. Ja kui ongi millalgi kohtusse minek, mine jooksujalu, karta pole midagi, peale selle, et kohus võib intresse veelgi vähemaks teha :)
 
Kuulge 21. aprill 2009, kl 18.14
teema on detsembrikuine. iga kuu keegi vastab, küsija on ammu kadunud. ja viimasele naiivitarile - päris nii lihtne see ka pole.
 
nuu 21. aprill 2009, kl 20.53
to kuulge


On küll nii lihtne, või tahad öelda et peaks 3 või isegi 4 kordse intressiga tagasi maksma w???
 
killu 22. aprill 2009, kl 17.51
Rääkige,mida tähendab kiirmenetlus ja kas siis on ka võimalik kohtule kirjalkilt vastata.Olen noor ja roheline
 
njah 23. aprill 2009, kl 11.11
to kuulge:teema on küll vana, kuid hädalisi on palju ja tuleb aina juurde, siit saavad nõu ka paljud teised peale teemaalgataja.
kahju, et teemaalgataja ei ole lisanud siia, kuidas asi tema jaoks lõppes.

to killu: siin just sellest räägitaksegi, et kui saad kohtust maksekäsu kiirmenetluskirja, siis seal on ka blankett vastulause esitamiseks, mis tuleb kohe ära täita ning posti panna.
kui nõutud summa ületab mitmekordselt sinu poolt laenatud summat, siis kirjuta, et sa ei tunnusta nõuet.
Lisa postitus
Autor:
Sinu e-posti aadress:

Selleks, et lisada oma postitusele pilt, video või pildialbum, kopeeri postituse väljale pildi, video või albumi aadress.

Näiteks:
  • http://pilt.delfi.ee/picture/2715753/
  • http://video.delfi.ee/video/vRze7Wd9/ või http://www.youtube.com/watch?v=KF0i_TyTtyQ
  • http://pilt.delfi.ee/album/170457/
Pane tähele! Lingid on aktiivsed ehk klikitavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes! Lisada saab vaid Delfi Pildi fotosid või albumeid ning Delfi Video või Youtube'i videoid! Fotod, galeriid või videod on nähtavad ainult sisse loginud kasutajate postitustes!
Lisa postitusele link, pilt või video!