Roti aasta

 (8)
Isiksus

Rotid on väga õpihimulised ja kiire taibuga. Nad on väga ambitsioonikad ning uskumatult visad ning juhinduvad suuresti tunnetest. Nad on sarmikad ja seltskondlikud ning meeldivad tavaliselt kaasinimestele.

Rahaasjad

Nad on tavaliselt edukad sellistes äriasjades, kus neil tuleb tegemist teiste inimeste või kirjutamisega.

Suhted

Rotid on head vestluskaaslased ning maitsekad riietujad.

Parim partner: Draakon ja Härg

Tagasi