Rännak sisemisel maastikul

 (6)
Rännak sisemisel maastikul
Reuters/Scanpix

Hiljaaegu käis hilisel tunnil mu juures klient — kena daam, kõrgete kontsadega kingad jalas. Juba saabudes rääkis ta ukse peal sellise loo: “Kui ma välja minema hakkasin, küsisid mu kolleegid: “Kas sa matkasaapaid jalga ei panegi, pidid ju rändama minema?””

Tõepoolest — ta läkski, aga siiski ootustest erinevale rännakule.

Kui inimesed Rännakust kuulda saavad, tunnevad nad tavaliselt kõige enam huvi kahe küsimuse vastu: Mis see Rännak on? ja Mida see sinu enda jaoks on tähendanud?

Rännak on…

… teekond sisemisel maastikul. See on Rännak emotsioonidesse, mälestustesse, keerulistesse inimsuhetesse, dramaatilistesse läbielamistesse, mahasurutud ja unustatud tunnetesse. Iga inimese sisemine maastik on erinev ja just lähtudes oma sisemistest arusaamadest ja tunnetest loome me alateadlikult oma elu. Vastavalt inimese soovile elumuutusi teha ja hetkel teadvustatud vajadustele saab sisemisel maastikul rännates kujundada seda kaunimaks ja vabamaks.

Brandon Bays Rännaku meetodi “The Journey” koostas ameeriklanna Brandon Bays, kellel 1992. aasta suvel diagnoositi suur kasvaja emakas. Brandon Bays loobus kirurgilisest sekkumisest ja valis arstide kontrolli all olles vaimse tervenemise tee isegi teadmata, kuidas täpselt see aset peaks leidma.

Valiku tegemise hetkel kerkis temas kindel sisemine teadmine sellest, et ta mingil moel terveks saab. Kuus ja pool nädalat hiljem kuulutasidki arstid ta terveks. Oma tervenemisloo on ta kirja pannud raamatusse “Rännak”, mis ilmus kirjastus Pilgrim väljaandena 2007. aastal.

Dr Deepak Chopra

Brandon Bays peab end ise dr Deepak Chopra teooriate elavaks näiteks. Ajal, kui suurem osa arstiteadusest oli hõivatud patsientide surma põhjustega, suunas dr Chopra kogu oma tähelepanu patsientidele, kes suutsid haigustest terveneda. Dr Chopra esitas geniaalse küsimuse: “Kui on teada, et inimeste keharakud uuenevad pidevalt — silmarakud kahe ööpäeva jooksul, naharakud 3–4 nädala jooksul, maksarakud kuue nädala jooksul, miks siis ei kao haigused koos vanade keharakkudega, vaid võivad kestma jääda aastateks?”

Biograafiast saab bioloogia

Vastuse annab kvantfüüsika — inimese keharakud on intelligentsed ja sisaldavad endas informatsiooni. See informatsioon antakse pärandina edasi ühelt rakupõlvkonnalt teisele. See ongi haiguste kestmajäämise saladus.

Uued rakupõlvkonnad pärivad sama informatsiooni, mis oli eelmistes rakupõlvkondades. Kui rakud ja DNA-ahelad on eelnevate läbielamiste tõttu tihedalt kokku tõmbunud, saavad ka uued rakupõlvkonnad sama informatsiooni ja organism jääb pingeseisundisse ka järeltulevate rakupõlvkondade eluajal.

Inimese organism on nagu elav biograafia, kus keha rakutasandil ja alateadvuses mäletab kõiki läbielamisi — ka neid, mille teadlik mälu juba ammu on unustanud. Kasutades keha rakkudesse laagerdunud mälestusi, on võimalik vanad valud vabaks lasta ja varasematest elukogemustest õppust võtta. Tänu sellele saab tuleviku luua targemalt ja elada õnnelikumalt.

Töö hinge tasandil

Brandon Bays oli enne haigestumist teinud tihedat koostööd Anthony Robbinsiga ja tundis hästi NLP-tehnikaid (neurolingvistiline programmeerimine). Rännak sisaldab palju elemente, mis pärinevad NLP-st, kuid need on kasutusel uuel tasandil. Rännaku kursustel jutustab Brandon Bays, kuidas ta ühel hetkel tajus, et tahab inimestega tööd teha ainult hinge tasandil.

Emotsioonid ja keha — kaks sissepääsu hinge

Rännaku meetodis kasutatakse hinge tasandil ühendusesaamiseks kahte sissepääsu — emotsioone ja keha. Mõlemad lähenemisviisid on ühtviisi efektiivsed, kuid on asjakohased erinevates olukordades.

On inimesi, kes seansile saabudes on täis ülevoolavaid tundeid ja sellisel juhul on emotsioonide kaudu lähenemine kõige asjakohasem. Teistel juhtudel on nii emotsioonid kui mälestused hinge sügavustesse maha maetud ja nende ülesleidmiseks vajame keha kui kõikemäletavat ja tarka abimeest.

Nagu juba mainitud, sisaldab keha raku tasandil kõiki mälestusi ja läbielamisi. Keskendudes ja konkreetsetele kehaosadele tähelepanu osutades on võimalik need mälestused taas värskendada, läbi töötada, neist õppust võtta ja need lõpuks targemana vabaks lasta. Just see teebki võimalikuks Rännaku meetodi kergendusttoova ja tervendava efekti. Varasemad väljaütlemata jätmised on võimalik välja öelda, keha saab rahuneda ja rakud lõdvestuda ja polegi enam vajadust vana hingevaeva kaasas kanda.

Keha kui hinge baromeeter

Loe veel

Rännaku protsessi ajal on parimaks koostööpartneriks inimese keha. Keha on hinge baromeeter ja seda hoolikalt kuulates on võimalik esile tuua kõike seda, mida hing endas kannab, nähtavaks teha hinge sügavamaid reaktsioone — nii rõõmu kui kurbust.

Tavalisemad küsimused, mida terapeut Rännaku käigus kliendile esitab, ongi: “Mida sa tunned?” ja “Kus see tunne sinu kehas on?” Enamik inimesi on võimelised tähele panema, mida nad oma kehas tunnevad ja suudavad antud kehaosas olevatele emotsioonidele keskenduda.

Rännaku protsessi efekt oleneb eelkõige inimese motivatsioonist, hetke olukorra keerukusest ja võimest oma tundeid tunda. Mõnikord satub rändama inimesi, kes on oma tunded turvaliselt kaane alla surunud. Olin ka ise Rännakuni jõudes üks nendest. Seepärast tean, kui oluline on tundeid taas tundma hakata ja iseendale luba anda igal hetkel oma tegelikke tundeid tunda.

Rännakust on rohkem abi neile, kellel see võime juba olemas on. Emotsioonide avanemiseks on võimalik suurepärast eeltööd teha näiteks vabastava hingamise seansside abil.

Kõige kergem on suuremaid muutusi ja edusamme märgata nende juures, kes on Rännakuni jõudnud kõige suuremas kitsikuses olles. Kuigi esimene Rännak võib olla pöördepunktiks inimese elus, on siiski oluline sisemist tööd jätkata, lähemalt läbi vaadata, missugused olud või omadused olukorra nii kaugele viisid, kinnistada uusi arusaamu ja tugevdada juba saavutatud protsessi.

Rännaku käik

Rännaku protsess kestab tavaliselt umbes kaks tundi. Protsessi ajaks juhatab terapeut kliendi maharahustatud keskendunud seisundisse, kus klient sulgeb silmad, koondamaks kogu tähelepanu füüsilisele kehale. Sealt kerkivad esile emotsioonid ning inimesed ja olukorrad, millega need emotsioonid seonduvad.

Klient juhatatakse läbi erinevate emotsioonikihtide nn Lätte seisundisse, kus inimene kogeb kogu füüsilise ja emotsionaalse keha ning teadvusega kõikehõlmavat positiivset tunnet. Mõnel võib see tunne avalduda Rahuna, teisel Vaikusena, Armastusena, Rõõmuna jne. Mõned jõuavad tagasi viimati lapsepõlves kogetud täiusliku Harmoonia ja Kohaloleku seisundisse.

Varasemaid valusaid läbielamisi hakatakse tavaliselt lähemalt vaatama alles pärast Lätte seisundi kogemist. See kogemus iseenesest on juba suureks abiks varasemate arusaamade ja suhtumiste muutmisel. Inimesel on rohkem sisemist jõudu ära klaarida vanu asju, välja elada vanu mahasurutud tundeid, uuesti läbi vaadata valulisi läbielamisi.

Vanade läbielamiste taaskogemisel on vähemalt kaks eesmärki. Esiteks aitab vanade episoodide meeldetuletamine taas esile tuua mahasurutud tunded, mille energia saab nüüd julgelt ja tervelt välja elada. Teiseks on neist võimalik õppida ja rikastada oma praeguste sisemiste omaduste tööriistakasti uute kasulike omadustega. Nõnda programmeeritakse keharakud ja teadvus tulevikus samalaadseid olukordi paremini ja targemini lahendama.

Teadvus kui arvuti tarkvara

Nii Brandon Bays kui Deepak Chopra võrdlevad inimese teadvust arvutiga, kus vana tarkvara on võimalik asendada uuema ja targemaga. Keha on tark ja intelligentne ja suudab kõigi olemasolevate “tarkvarade” seast välja valida kõige operatiivsema ja sobivama.

Justnimelt keskendunud teadvusseisundis töötamine teeb võimalikuks sügavatoimelised, kestvad sisemise programmi muutused. Just niimoodi vanadest keharakkudest mahasurutud emotsioonide vabastamisega, saavad keharakkude uued põlvkonnad uue informatsiooni ja uued, tervemad abivahendid elusituatsioonides hakkamasaamiseks.

Rännak ja füüsiline tervenemine

Rännak eeldab mõistmist, et on olemas seos vaimse ja füüsilise tervise vahel. Erinevatel allikatel on psühhosomaatilised 75% kuni 100% haigustest. Kui üks inimene on suutnud terveneda vaimse tervenemise abil, on see teoreetiliselt võimalik ka kõigile teistele. Sellegipoolest pole kunagi kellelegi võimalik lubada füüsilist tervenemist Rännaku protsessi abil.

Kogu elu on pikk rännak ja osa kogu evolutsiooniprotsessist. Mida konkreetselt on vaja selleks, et antud inimene oma tervisehädast lõplikult terveneks, on üldjuhul teadmata. Alati on vajalik täielik sisemine küpsus, mõnikord kaasneb sellega vajadus oma suhtumist muuta, teinekord on vajalikud ka suuremad elumuudatused. Nii jäägu ikkagi iga Rännak osaks suuremast elurännakust, kus elutarkuse kivid laotakse kiht-kihilt üksteise peale. Rännakud aitavad meil sukelduda elutarkuse mere sügavustesse.

Rännaku terapeutide koolitus…

… koosneb üheaastasest kursuste tsüklist ja sellele lisanduvatest individuaalsetest töödest klientidega (litsentsi saamiseks tuleb dokumenteerida u 45 tööd). Koolitus sisaldab kahte põhielementi: Rännakute läbiviimiseks vajalikke oskusi ja teadmisi ning tööd isiklike teemade, arusaamade ja emotsioonide kallal.

Lisaks sellele õpetatakse tundma kõige põhilisemaid isiksuse tüüpe ja nende omapära. Rännaku tehnika on mitmetes riikides integreeritud paljude arstide, psühhiaatrite, psühholoogide ja õpetajate töösse. Rännaku teraapiaga töötades on oluline olla avatud hingemaastikul liikudes, valmisolek üllatusteks ja võime hukkamõistmatult suhtuda kõige keerulisematesse olukordadesse.

*

Eestis toimub esimene Rännaku kursus 6.-7.septembril. Tasuline kursus on mōeldud kōigile huvilistele — nii neile, kes lihtsalt tunnevad huvi, kui ka neile, kes tahavad meetodiga lähemalt tutvuda, et oma tutvusringkonnas Rännakuid teha vōi selleks, et alustada oma teekonda koolitatud Rännaku praktikuks saamisel. Lisaks toimub Tallinnas 8. septembril ka Advanced Skills kursus, kus ōpetatakse kasutama lisatehnikaid. Kursuse viib läbi rootslanna Anna-Eva Lohe. Lisainfo: tiiuvilu@yahoo.no