Aga miks sinul kunstküüned on?

 (43)
küünelakk
---

Ilus on tore olla. Mõnikord minnakse ilu nimel äärmustesse, kuid teinekord on kõik põhjendatud ja mõistetav. Näiteks rinnaproteesid, kunstripsmed, geelküüned. Need kõike tekitavad vastakaid arvamusid ja sageli küsimuse: miks naised neid siis tahavad? Värske uurimus annab vastuseid.

Küünetehnikuid ja -kunstnikke ühendav veebilehekülg uuris oma kasutajatelt ja liikmetelt seitsme küsimuse abil suhtumisi ja eelistusi.
Küsitluses osales ligi 300 inimest, neist 77% olid viimase aasta jooksul kandnud kunstküüsi.

Peamise kunstküünte kandmise põhjusena toodi välja nende ilu (49%) ja oma nõrgad ning kergesti murduvad küüned (48%). 21% kunstküünte kandjatest oli hakanud neid kandma seetõttu, et pärast proovimist hakkasid kunstküüned neile meeldima. Muude vastuste osas toodi välja, et kunstküünte eest ei pea niipalju hoolitsema, kui enda küünte eest.

Kunstküünte mittekandmise põhjusena toodi enamus juhtudel välja, et oma küüned on pikad, tugevad ja kaunid, mistõttu pole kunstküüsi vaja (44%). Samuti toodi välja, et need segavad igapäevaseid toimetusi (21%) ning et need on kahjulikud oma küüntele (21%). Teiste vastuste osas tuli esile, et kunstküüned on kallid ja nende jaoks ei jätku raha. Samuti andsid osad vastajad ka teada, et osad tehnikud teevad halva kvaliteediga tööd ja raske on leida usaldusväärset tehnikut.

Küünte kujust rääkides, jagunesid meeldimised kolme põhilisse gruppi:Eelistatuimad on kandilised (44%), järgnevad pikad ja teravad (29%) ning kolmandal kohal on nn mandli kujuga (24%) küüned.

Küsimusele, millist liiki kunstküüsi hakkaksid kandma, vastas 87% osalejatest, et geelküüsi. Akrüülküüntest ja kangasküüntest alustaks vastavalt 7% ja 6% vastajatest. Küünte kaunistamise osas tõi 64% vastajaid välja, et kaunistavad oma küüsi ise. 46% osalejatest lasevad oma küüsi kaunistada.

Kuigi üldsuses levinud arusaama kohaselt peetakse kunstküüsi oma küüntele kahjulikuks, ei olnud 40% küsitlusele vastanuist selles kindlad, 25% pidasid seda õigeks ja 35% arvas, et kunstküüned ei ole oma küüntele kahjulikud.

Uuringu ühe olulise tulemusena võibki välja tuua, et kunstküünte tervislikkusest ning võimalikust kahjulikkusest tuleks üldsust laiemalt teavitada.

www.ilutegija.ee on küünetehnikuid ja küünefänne koondav suhtlusportaal, mis tegutseb alates 2009 aasta oktoobrist. Portaaliga on liitunud ligi 1400 inimest ja fotogaleriidest võib hetkeseisuga leida üle 5500 foto.