Olukord lasteaedades: kas tõesti on kvalifitseeritud õpetajad otsa saanud ja tööle võetakse vastava hariduseta inimesi?

 (117)
Lapsed õpivad tähti
Lapsed õpivad tähtiFoto: Rauno Volmar

Perekooli Foorumis on tõstatanud pead lapsevanemaid painav mure — lasteaedadest hakkavad lasteaia õpetajale vastava kvalifikatsiooniga inimesed sõna otseses mõttes otsa saama. Väljavõte ühe foorumipostitaja sõnavõtust:

“Noored alghariduse pedagoogi eriala lõpetanud ei tule enam lasteaeda, nad justkui kaovad kuskile ja sellega seoses töötab paljudes lasteaedades täna reaalselt kas siis keskharidusega või suvalise muu kõrgharidusega inimesi, kel puudub pedagoogiline taust, töökogemus ja muu. Olude sunnil võetakse tööle lausa nn suvaline tibi tänavalt. Tean lasteaeda, kus 12st õpetajast on eriharidus vaid kuuel — see ei ole normaalne! Mis saab meie laste algharidusest?

Lapse esimesed eluaastad on määravad tihti kogu eluks, saadud kogemuste- ja teadmistepõhi saadab teda ülejäänud elu. Ja kui selle eest vastutavad inimesed, kellel puudub vastav haridus, kogemus, ei saa see põhi olla hea. Jah, on erandeid — ennetamaks taolisi kommentaare- on tõesti neid, kes on sel alal loomulikud anded, kuid ega siis ilma asjata ei õpita 3 aastat koolis, et õpetajaks saada — sealt saadavad teadmised on vajalikud.

/…/

Muidugi ka lapsevanemad — nende nõudmised muutuvad aasta-aastalt jaburamaks, õpetajaid nahutatakse iga sõna ja liigutuse pärast, paanikas vanemad luuravad põõsastes, filmivad õpetajaid aknast ja aia tagant, kuulavad ukse taga jne jne. Normaalne töökeskkond? Isegi kui sa oled supertore ja õhinas õpetaja, kaob lõpuks see õhin kui päev-päevalt pead end uuesti ja uuesti tõestama.” (Originaalpostitus ja teemaalgatus nähtav siit)

Seotud lood:

Postituse all tekkinud arutelu viitab sellele, et probleem on aktuaalne ning sellega on kokku puutunud mitmed lapsevanemad. Võttes vaatluse alla kõigest Tallinna, võib Haridusasutuste Töökuulutuste portaali põhjal tõdeda, et lastaedades lasuv tööpuudus on suur — tööd pakutakse nii õpetaja abidele, õppelajuhatajatele kui ka õpetajaile endile. Ja tööpakkumisi on lausa kolmekohaline arv. Palusime olukorrale kommentaari ka Tallinna Haridusametilt, kuid kahjuks ei ole me veel vastust saanud.

Siinkohal kutsume üles lugejaid oma kogemust jagama — hea lapsevanem, palun anna teada, kas sinu lapse lasteaias valitseb eelpool kirjeldatule sarnane olukord?