Videoeksperiment: kas kottide raskust ikka saab lehelaste peatamise ettekäändeks tuua?

 (46)

Tööinspektsioon koostas Eesti Ekspressile väärteoprotokolli laste kasutamise eest suvises lehemüügis, põhjuseks laste väidetavad “ületunnid”. Kuid kogu selle lehelaste peatamise protsessi jooksul on laste tööandjale korduvalt ette heidetud ka lehekoti liigset raskust. Mõtlesime, et võrdleks neid lehekotte õige koolikottidega — iga lapsevanem teab, et koolikott pole teps mitte kõige kergem asi maailmas ega kanta seda alati ka korralikult seljas, nagu peaks. Kooliskäimist see aga ei peata...

Meie saime oma leviosakonnast teada, et lapsed, kes alles alustavad seda tööd, saavad kaasa viis või kümme lehte. Kogenumad võtavad rohkem, näiteks kuni kakskümmend. Mingit reglementatsiooni pole, kedagi ei sunnita tervet koormat lehti käe otsas vedama. Seega kaalusime kõik need lehekogused ära ning viiesed ja kümnesed lehepatakad jäid alla lubatud koolikoti raskusele (1.-3. klassi õpilastel kuni 3 kg; 4.-6. klassi õpilastel kuni 3,5 kg), rääkimata võrdlusest keskmise koolikoti tegeliku raskusega. Kotil ja kotil on muidugi vahe, aga sellegipoolest — vaevalt nüüd saab kahekilone kott olla algklassi lapsele koormav. Seega on vähemalt üks lehelaste peatamisel esile toodud argument kehtetu.