Abielu kolm staadiumi

 (9)
Abielu staadiumid1
Intelligentne mees kuulab naist, kes räägib oma vajadustest, ihadest ja huvidest, otsekui kasutaks too mingit vähetuntud võõrkeelt. Ja naine kuulab meest rääkimas oma eesmärkidest ja ta lihtsalt ei suuda neist aru saada.

Mis teeb abielualase suhtlemise nii raskeks? Kas see tuleneb sellest, et mehed ja naised lihtsalt ei suuda suhelda? Või on abielus midagi, mis ähmastab mõtlemise?

Kogenud abielunõustajad on veendunud, et see on abielu ise (tegelikult pigem romantiline suhe), mis muudab suhtlemise raskeks, ja mitte sugudevahelised arusaamatused. Abieluprobleemidega naised suudavad tavaliselt teiste meestega väga hästi läbirääkimisi pidada ja nende mehed on osavad oma mõtete edastamisel teistele naistele. Konfliktid tekivad vaid siis, kui nad peavad omavahel rääkima.

Abielunõustajate väitel peavad paarid läbirääkimisi kolmes erinevas hingeseisundis: intiimsuse, konflikti ja eemaldumise seisundis. Neist igaühes on läbirääkimised väga keerulised.

Esimene staadium: intiimsus

Selle staadiumi kõige olulisem eeldus on olla armunud. See on suhte kõige nauditavam osa, mille käigus abikaasad järgivad reeglit: anna, tee seda, mis muudab teise õnnelikuks ja väldi kõike, mis võib teha ta õnnetuks.

Kui mõlemad partnerid järgivad seda reeglit, siis on mõlema emotsionaalsed vajadused rahuldatud ja maailmas on kõik kõige paremas korras.

Selles seisundis on Andja (vt. ka Andja ja võtja) ülekaalus ja teineteisele parima andmine on peaaegu instinktiivne. Mõlemad abikaasad tunnevad suurt vajadust teha teine õnnelikuks ning nad tahavad vältida teisele haiget tegemist iga hinna eest.

Teineteist kaitstes tekib usaldus. Abikaasad võivad jagada oma kõige intiimsemaid tundeid, kuna teavad, et tahavad teisele vaid parimat. Nad tunnevad nii suurt lähedust, et teisele haiget tegemine võrduks enesele haiget tegemisega.

Intiimsuse etapis on vestlus aupaklik ja mitte hinnanguline. Partnerid väljendavad ka sügavat armastust teineteise vastu ja tänulikkust. Kaitseasendist loobumine ja emotsionaalse sideme loomine aitab neil teineteise vajadusi rahuldada. Just see on abielu mõte.

Abielu seda etappi valitseb Andja. Kui üks abikaasadest väljendab mingit soovi, siis ruttab teine seda täitma. Kumbki ei mõtle vastuteene peale. Kui mõlemad abikaasad on selles staadiumis, ei olegi millegi üle läbi rääkida - nad annavad teineteisele niigi kõik - ja nad teevad seda tingimusteta.

Abielu teine staadium: konflikt

Abielu kolmas staadium: eemaldumine

Abielu neljas staadium:tagasi intiimsusse